„Ceremoniał Akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej” - wystawa w Muzeum UMCS

Muzeum UMCS ma przyjemność zaprosić całą Społeczność Akademicką na wernisaż wystawy „Ceremoniał Akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, który odbędzie się 24 października 2022 r. o godzinie 13.00 w Sali Wystawienniczej Muzeum UMCS. Wystawa objęta jest honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

Celem Ceremoniału Akademickiego jest kultywowanie i poszanowanie tradycji akademickiej. Uczestnictwo w uroczystościach przepełnionych symboliką, obecność rytuałów, galowych szat w życiu Uczelni daje poczucie dumy, szacunku i wyjątkowości. Ceremoniał UMCS od początków funkcjonowania nawiązywał przede wszystkim do świetnej tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez pierwsze dziesięciolecia w formie zwyczajowej, formalnie zaś skodyfikowany został w 1983 r. Powstanie pierwszego Regulaminu Akademickiego Ceremoniału w UMCS przypada na lata władzy rektorskiej prof. dr. hab. Józefa Szymańskiego.

Statut UMCS z 2019 r. wprowadził obowiązek ustalenia nowego regulaminu ceremoniału akademickiego. 24 listopada 2021 r. po długich pracach zespołu pod przewodnictwem Prorektora do spraw ogólnych prof. dr. hab. Arkadiusza Berezy, w skład którego weszli prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, dr hab. Tomisław Giergiel z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii oraz dyrektor Centrum Prawno Organizacyjnego UMCS mgr Grzegorz Narolski, Senat UMCS uchwalił nowyCeremoniał Akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wystawa dostępna będzie do końca listopada 2022 r.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Anna Dubis
    Data dodania
    21 października 2022