Trener biznesu – trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w procesie rekrutacji na I edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych „Trener biznesu”.

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS oraz Wydziale Ekonomicznym UMCS we współpracy z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu Sp.j.


Studia przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć zawód trenera biznesu, zajmujących się szkoleniami, trenerów wewnętrznych oraz pracowników działów personalnych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prowadzenia szkoleń w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dotyczących komunikacji i współpracy w zespole, psychologii sprzedaży i negocjacji oraz radzenia sobie z emocjami i stresem.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w IRK UMCS do 15 października 2023 roku oraz złożenie kompletu dokumentów. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 16. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowe informacje

    Aktualności

    Data dodania
    10 października 2023