O studiach

„Trener biznesu” to dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS oraz Wydziale Ekonomicznym UMCS przy współudziale Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

Kierunek powstał w ramach współpracy między Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS, Wydziałem Ekonomicznym UMCS i Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu na podstawie Listu Intencyjnego, podpisanego w Lublinie w dniu 21.09.2022 roku pomiędzy Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez dr. hab. Leszka Kopciucha, prof. UMCS – Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez dr. hab. Mariusza Kicię – Dziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu Sp.J. reprezentowanym przez Małgorzatę Fryszkiewicz i Cezarego Fryszkiewicza.


Studia przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć zawód trenera biznesu, zajmujących się szkoleniami, trenerów wewnętrznych oraz pracowników działów personalnych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia szkoleń w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dotyczących komunikacji i współpracy w zespole, psychologii sprzedaży i negocjacji oraz radzenia sobie z emocjami i stresem.

Studia podyplomowe „Trener biznesu”:

 • dają słuchaczom kompletny pakiet profesjonalnej wiedzy, umiejętności i kompetencji trenerskich,
 • to 80% praktyki i 20% teorii podczas 320h nauki,
 • odbywają się w formie weekendowych zjazdów stacjonarnych na terenie Uczelni (soboty i niedziele max. 2 razy w mc.),
 • kładą nacisk na najwyższą jakość kształcenia: wśród wykładowców są certyfikowani trenerzy, wieloletni praktycy biznesu, coachowie, mentorzy oraz doświadczeni dydaktycy i renomowani naukowcy,
 • kierowane są do wąskiej grupy osób, nastawionych na rozwój i sukces: max. 16 uczestników,
 • to wyjątkowe połączenie doskonalenia warsztatu trenerskiego z gotowymi licencyjnymi programami szkoleń, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce.

Absolwenci kierunku:

 • zdobędą kompleksowe przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia profesjonalnych szkoleń z zakresu komunikacji i współpracy w zespole, psychologii sprzedaży i negocjacji oraz radzenia sobie z emocjami i stresem,
 • otrzymają komplet materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzących zajęcia oraz dodatkowy pakiet programów licencyjnych z ww. tematyki,
 • będą potrafili m.in. samodzielnie przygotować program szkolenia i napisać cele poprawy efektywności treningu, wykorzystywać w praktyce zasady uczenia osób dorosłych, budować pozytywne nastawienie u słuchaczy, dostosować się do różnych typów odbiorców, wywierać skuteczny wpływ na słuchaczy podczas całego szkolenia, stosować najskuteczniejsze techniki i metody warsztatowe, radzić sobie z tremą przed występami publicznymi, skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje w grupie, prowadzić szkolenia online, występować przed dużymi grupami na scenie,
 • odbędą superwizję stworzonego przez siebie fragmentu szkolenia pod okiem ceryfikowanych trenerów biznesu,
 • oprócz dyplomu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskają certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

Studia podyplomowe „Trener biznesu” kształtują również szereg kompetencji interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych i medialnych niezbędnych do profesjonalnego projektowania i prowadzenia własnych kursów i szkoleń biznesowych w oparciu o najbardziej aktualne trendy na rynku usług szkoleniowych, założenia własnej firmy oraz osiągnięcia sukcesu w branży szkoleniowej.