Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny studiowaniem na naszym kierunku

serdecznie zapraszamy do kontaktu: 

dr Monika Baczewska-Ciupak

 mgr Małgorzata Fryszkiewicz

 Kierownik studiów podyplomowych

 • odpowiedzialność za organizację i realizację programu studiów
 • bieżąca kontrola jakości kształcenia
 • bieżąca kontrola i analiza wyniku finansowego studiów
 • nadzór nad obsługą administracyjną słuchaczy
 • program studiów
 • kadra
 • rekrutacja na studia
Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5/1305
20-031 Lublin
tel. (81) 537-57-15
e-mail:  monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych

 • program studiów
 • kadra 
 • rekrutacja na studia
 • superwizja trenerska

Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M.Fryszkiewicz Sp.J.
ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin
tel.: +48 (81) 532-21-76
e-mail: biuro@eipb.pl 

 

mgr Magdalena Białkowska

mgr Tomasz Poślada

Obsługa administracyjna

 • rekrutacja na studia
 • karty słuchacza
 • umowy
 • opłaty

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/9
20-031 Lublin
tel. (81) 537-27-72
e-mail: magdalena.bialkowska@mail.umcs.pl

Obsługa logistyczno-techniczna

 • nadzór nad otwarciem/zamknięciem oraz wyposażeniem sali wykładowej/warsztatowej
 • nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/9
20-031 Lublin
tel. (81) 537-27-13
e-mail: tomasz.poslada@mail.umcs.pl


related

Jesteśmy na Facebooku!