Opłaty

 Opłata za studia podyplomowe „Trener biznesu”:


Opłata zwykła:
semestr I – 4 500 zł 
semestr II – 4 500 zł
Łącznie – 9 000 zł

Opłata z uwzględnieniem Karty Absolwenta UMCS – 10 %:
semestr I – 4 050 zł 
semestr II – 4 050 zł
Łącznie – 8 100 zł

Opłata z uwzględnieniem Karty Absolwenta UMCS – 5 %:
semestr I – 4 275 zł 
semestr II – 4 275 zł
Łącznie – 8 550 zł

Możliwa jest płatność w trzech ratach za każdy semestr lub wpłata za całość.

Opłata za studia może także zostać rozłożona na nieoprocentowane raty po wystosowaniu pisma do władz WFiS UMCS oraz WE UMCS. 

Numer konta do wpłat czesnego zostanie podany w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje na temat Programu Absolwent UMCS.