Program

Przedmioty prowadzone w ramach studiów podyplomowych „Trener biznesu”:

   I semestr

 1. Aksjologia biznesu – 10 godz., WY+CA
 2. Arteterapia w biznesie – 10 godz., CA
 3. Design Thinking – warsztaty tworzenia innowacji – 10 godz., CA 
 4. Dynamika grupy – 10 godz., CA
 5. Etyka zawodowa trenera biznesu – 15 godz., WY+CA
 6. Filozofia działań kreatywnych – 10 godz., CA
 7. Metody i techniki prowadzenia szkoleń – 15 godz., CA
 8. Planowanie i projektowanie szkoleń – 15 godz., CA
 9. Szkolenia on-line – jak prowadzić je w angażujący sposób – 15 godz., CA 
 10. Sztuczna inteligencja w pracy trenera biznesu – 5 godz., CA
 11. Sztuka wystąpień publicznych – 15 godz., CA
 12. Technologie informacyjno-komunikacyjne w praktyce trenerskiej – 10 godz., CA
 13. Umiejętność autoprezentacji na szkoleniu – 10 godz., CA
 14. Umiejętność prezentacji podczas szkolenia – 10 godz., CA

  II semestr

 15. Efektywne radzenie sobie z emocjami i stresem – 20 godz., WY+CA
 16. Komunikacja w środowisku międzykulturowym – 15 godz., WY+CA
 17. Marka osobista i profesjonalizacja zawodu trenera biznesu – 10 godz., WY+CA
 18. Mentoring jako wsparcie polityki szkoleniowej organizacji – 10 godz., WY
 19. Osobiste plany rozwoju zawodowego – 15 godz., CA
 20. Prawo autorskie w działalności szkoleniowej – 5 godz., WY
 21. Psychologia sprzedaży i techniki negocjacji – 20 godz., WY+CA
 22. Rozpoznanie, analiza i ewaluacja szkoleń w biznesie – 10 godz., WY+CA
 23. Skuteczna komunikacja interpersonalna i współpraca w zespole – 20 godz., WY+CA
 24. Superwizja trenerska – 20 godz., CA
 25. Zawód: trener biznesu. Jak założyć firmę szkoleniową – 15 godz., WY+CA

Razem: 320 godz., w tym 60 godz. WY i 260 godz. CA (20% teorii i 80% praktyki).