Zgłoś swoje wydarzenie w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży już teraz

Miasto Lublin zaprasza do współpracy i zgłaszania swoich przedsięwzięć w kalendarz Europejskiej Stolicy Młodzieży. Projekty mają być skierowane do młodzieży i zgodne z zasadami równości, przeciwdziałania dyskryminacji, włączenia oraz uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie programu.

Program Europejska Stolica Młodzieży 2023 w Lublinie ma głównie na celu zaprojektowanie przyjaznej, otwartej oraz dostępnej przestrzeni spotkań dla młodych ludzi z całej Europy. Główne zadanie, jakie stoi przed wolontariuszami i projektodawcami w ramach realizacji programu, związane jest z opracowaniem działań wspierających aktywność obywatelską osób w wieku 10 -30 lat, które będą służyły także wielu innym miastom w Polsce i Europie.

Program zwycięskiej aplikacji konkursowej Lublin 2023 zawiera ponad 80 działań z zakresu: inicjatyw młodzieżowych, kultury, sportu, edukacji, rozwoju osobistego, wsparcia psychologicznego, etc. Na stronie programu znajduje się otwarta lista, do której można dopisywać kolejne pomysły, o ile spełniają zasady: partycypacji młodzieżowej, dostępności oraz równości.

Zachęcamy do zgłaszania projektów spełniających zasady programu poprzez formularz dostępny na stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem na miejskim portalu oraz na Facebooku.

    Aktualności

    Data dodania
    13 grudnia 2022