Zajęcia dla uczniów Szkół Partnerskich na WNoZiGP

1 grudnia 2021 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyły się zajęcia dla Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku - Szkoły Partnerskiej UMCS. Uczniowie mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów z oferty UMCS dla szkół: „Superwulkany”, poprowadzonego przez prof. dr. hab. Wojciecha Zgłobickiego oraz „Od pomiarów terenowych i zdjęć lotniczych do mapy” dr. Krzysztofa Kałamuckiego, prof. uczelni. Obie prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie uczniów.

2 grudnia 2021 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu - Szkoły Partnerskiej UMCS uczestniczyli w zajęciach "Walory przyrodnicze Karpat Polskich". Wykład dla uczniów w formie on-line poprowadziła dr Małgorzata Stanicka z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Uczniowie mieli okazję poznać definicję walorów przyrodniczych oraz położenie polskiej części Karpat na tle całych Karpat i Polski. Wykład obejmował takie zagadnienia jak jednostki fizyczno-geograficzne naszych Karpat, Koronę Karpat Polskich czy obszary chronione - parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, Światowe Rezerwaty Biosfery. Atrakcyjność zajęć podbijały liczne przykłady i mapy ukazujące georóżnorodność oraz bioróżnorodność Karpat w Polsce oraz ich walory krajobrazowe, ujęte na zdjęciach poszczególnych pasm górskich. Została omówiona również Konwencja Karpacka i jej cele.

To nie wszystkie zajęcia pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej zrealizowane w tym roku akademickim. Do tej pory w formie on-line odbyły się wykłady dla innych szkól z województwa: dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Nałęczowie dr. hab. Michał Łuszczuk, prof. uczelni przeprowadził wykład pt. „Społeczno-ekonomiczne skutki zmian klimatu w Arktyce”, prof. dr. hab. Wojciech Zgłobicki dla I LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu zrealizował temat „Islandia – kraina ognia i lodu”, zaś SKNP „SmartCity” przeprowadził warsztaty „Żywa przestrzeń miejska” w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.

Realizacja zajęć dla uczniów Szkół Partnerskich UMCS jest możliwa w ramach autorskiego programu współpracy uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi, realizowanego od 2008 roku. W ramach porozumienia oferujemy Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału w specjalnie organizowanych wykładach, pokazach, warsztatach oraz spotkaniach naukowych. Co roku przedstawiamy szkołom propozycje zajęć skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Aktualna oferta obejmuje ponad 200 tematów przygotowanych przez wszystkie wydziały Uniwersytetu.

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2021