Zajęcia dla Szkół Partnerskich UMCS

Program Szkół Partnerskich UMCS umożliwia kandydatowi poznanie naszego Uniwersytetu jeszcze przed rozpoczęciem studiów.

Już od 2008 roku realizujemy autorski program współpracy, w ramach którego oferujemy opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych. Umowy o współpracy dotychczas podpisało ponad 80 szkół ponadpodstawowych.

Dzięki bogatej ofercie niemal wszystkich wydziałów UMCS kandydat na studia może poznać swoich wykładowców jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Oferta zajęć stanowi ciekawe uzupełnienie wiedzy przekazywanej w szkole. Zajęcia z naszymi prowadzącymi to także szansa na dodatkowe przygotowanie przed maturą.

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem Sars-Cov-2, wykłady prowadzone dotychczas przez pracowników dydaktycznych UMCS w formie tradycyjnej, stacjonarnej mogą zostać przeniesione również w przestrzeń wirtualną. W ten sposób również będą prowadzone webinaria dla nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Partnerskich UMCS do uczestnictwa w zajęciach - zachęcamy do zapisu całe klasy.

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2021