Zajęcia dla Szkół Partnerskich na WBiB

W styczniu 2022 r. uczniowie dwóch Szkół Partnerskich UMCS wzięli udział w zajęciach warsztatowych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

10 stycznia 2022 r. uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie uczestniczyli w warsztatach „Zobacz co masz w środku - warsztaty i prezentacje anatomiczne". Uczniowie mogli zapoznać się z budową i funkcjonowaniem wybranych narządów anatomicznych człowieka. Przy pomocy preparatów formalinowych i modeli narządów uczyli się działania układów w organizmie człowieka. Zajęcia prowadzili: dr hab. Monika Hułas-Stasiak, dr Mariusz Niedzwiedź, mgr Joanna Sumorek-Wiadro oraz dr Adrian Zając.

W dniach 10 i 11 stycznia br. uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej oraz XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez dr Małgorzatę Pac-Sosińską. Młodzież zapoznała się z tematem „Hodowle zwierzęcych komórek w laboratorium i możliwości ich wykorzystania”, a następnie samodzielnie wykonała pasażowanie komórek. Zarówno część teoretyczna jaki i praktyczna wzbudziła duże zainteresowanie przyszłych maturzystów.

Zajęcia zostały przeprowadzone  w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi.

    Aktualności

    Data dodania
    13 stycznia 2022