Webinar "Różni - równi"

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu wzięli udział w cyklu 3 spotkań na temat polityki antydyskryminacyjnej.

Warsztaty pod hasłem „Różni - równi. Wprowadzenie do polityki antydyskryminacyjnej” przygotowała i przeprowadziła dr Agnieszka Ziętek z Katedry Administracji Publicznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

W pierwszym bloku tematycznym, zrealizowanym 7 lutego br., uczniowie zapoznali się ze społeczno-kulturowymi mechanizmami dyskryminacji, w szczególności stereotypami i uprzedzeniami. Analizowali definicje tych zjawisk, ich główne cechy, a także źródła i mechanizmy powstawania.

Drugie spotkanie, które odbyło się 28 lutego br., objęło analizę przejawów istniejących nierówności w różnych obszarach życia (rynek pracy, język, historia, kultura, sfera prywatna), a także ich konsekwencje na poziomie jednostkowym i społecznym.

Trzecie spotkanie, zrealizowane 7 marca br., dotyczyło różnych typów i form dyskryminacji. Podczas spotkania zostały także omówione podejścia oparte na idei gender mainstreaming oraz zarządzaniu różnorodnością.

Webinary zostały przeprowadzone w formie warsztatów angażujących uczniów na platformie MS Teams.

Zajęcia zostały przeprowadzone  w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi.

Fot. Pixabay/Tumisu

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2022