Warsztaty „Żywa przestrzeń miejska”

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity” działającego pod opieką dr Dagmary Kociuby na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, przeprowadzili cykl warsztatów z cyklu „Żywa przestrzeń miejska” w szkołach partnerskich UMCS.

30 listopada 2021 roku SKNP „SmartCity” przeprowadziło pierwszy z cyklu warsztatów dla szkół średnich „Żywa przestrzeń miejska”. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach – Szkole Partnerskiej UMCS. 

W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas 4 liceum i technikum. Ich zadaniem było zagospodarowanie przestrzeni publicznych położonych w Bełżycach w taki sposób, by połączyć funkcjonalność, dostępność dla wszystkich grup użytkowników i dużą ilość zieleni. Swoje innowacyjne pomysły musieli wkomponować w dany teren tak, by był nowoczesny i przyjazny mieszkańcom. Uczniowie pracowali w 5 grupach. Każda z nich opracowała własną makietę, na której zawarła swoje pomysły zagospodarowania przestrzennego. Celem projektu było pobudzenie kreatywności.  Warsztaty prowadzili: Paulina Orzeł, Jakub Burdzy i Konrad Pucek z SKNP „SmartCity” UMCS.

8 grudnia 2021 roku studenci odwiedzili II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie. Warsztaty prowadzili: Patrycja Adamczyk, Karol Harasimiuk, Marta Piesta, Anna Puchacz i Jagoda Sienkiewicz. W pierwszej części zajęć zostały poruszone zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego, ochrony krajobrazu oraz zachowania zieleni w centrach miast. Następnie młodzież mogła wykazać się kreatywnością, opracowując w grupach projekty zielonej przestrzeni w Lubartowie. Pod koniec spotkania każdy zespół zaprezentował swoją pracę oraz przedstawił pomysły na upiększenie Lubartowa. Największe uznanie zyskał nagrodzony projekt, w którym nie tylko zadbano o zieleń, ale też szczegółowo zaplanowano przestrzeń usług i obsługi komunikacyjnej mieszkańców.

10 grudnia 2021 roku studenci z SKNP „SmartCity” zawitali do kolejnych dwóch placówek.

Warsztaty w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie poprowadzili: Patrycja Adamczyk, Rafał Burek, Weronika Dajek, Konrad Pucek, Jagoda Sienkiewicz, angażując do pracy uczniów klasy 3 liceum. Po krótkiej prezentacji założeń projektu, pięć grup rozpoczęło pracę nad swoimi koncepcjami. Z zadania zagospodarowania przestrzeni centrum Lubartowa w sposób łączący funkcjonalność, dostępność dla wszystkich grup użytkowników i dużą ilość zieleni wszystkie grupy wywiązały się po mistrzowsku. Jedna z grup skradła jednak serca jury innowacyjnymi pomysłami zielonych dachów, systemu komunikacji rowerowej oraz wydzielenia stref dla różnych grup wiekowych.

Warsztaty w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach poprowadzili: Patrycja Adamczyk, Rafał Burek, Weronika Dajek, Konrad Pucek oraz Anna Puchacz. Wszystkie trzy grupy bardzo aktywnie zaangażowały się w prace nad makietami. Uczniowie z Niemiec postawili na mnogość punktów usługowych w otoczeniu zieleni, które miały zamienić centrum w przestrzeń życia towarzyskiego. Zwycięska grupa zadbała dodatkowo o nowoczesne sposoby zagospodarowania zieleni, strefowanie funkcji oraz wyprowadzenie komunikacji samochodowej z obszaru projektowego. Dodatkowym punktem warsztatów w Niemcach była debata między zwolennikami i przeciwnikami betonowania centrów miast, w której zwycięstwo odnieśli ci ostatni.

We wszystkich trzech szkołach zwycięskie grupy otrzymały nagrody, zaś uczniowie biorący udział w warsztatach – drobne upominki w postaci gadżetów promocyjnych UMCS oraz ulotek informacyjnych o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Warsztaty „Żywa przestrzeń miejska” zostały zrealizowane w ramach grantu Samorządu Studentów UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2021