V Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted” – finał

Po raz pierwszy Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted” miał miejsce 3 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, będąc największą tego typu inicjatywą w województwie lubelskim. Głównym celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie języka angielskiego oraz kultury krajów anglosaskich, a także weryfikacja poziomu jego znajomości wśród uczestników. Do celów pośrednich należy promocja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Miasta Lublin wśród potencjalnych kandydatów do podjęcia studiów w Mieście Inspiracji.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów (z wyłączeniem studentów, absolwentów i pracowników anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych) z terenu całej Polski. Wszystkie dotychczasowe edycje wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. Od 2016 roku łącznie w konkursie wzięło udział ponad 700 osób. Ze względu na pandemię COVID-19 organizowanie Testu zawieszono w latach 2020 i w 2021. Finał piątej, jubileuszowej, edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” odbył się 23 czerwca 2022 roku o godz. 13:00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Uroczystej inauguracji wydarzenia dokonali: prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, mgr Barbara Uljasz – kierowniczka Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz mgr Piotr Kaczmarzyk – dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

W obecnej edycji chęć podjęcia wyzwania i sprawdzenia swoich umiejętności językowych zgłosiło 170 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów z całego kraju, zaś do ostatniego etapu przystąpiło 100 uczestników. Test multimedialny składał się z 60 pytań jednokrotnego wyboru, zakresem obejmując znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 oraz wiedzy na temat kultury krajów anglosaskich.

Po zakończonym teście Komisja Konkursowa przystąpiła do sprawdzania prac, zaś uczestnicy wysłuchali interesującej prezentacji programu Camp Leaders: Work and Travel w USA w wykonaniu Pana Pawła Dzierżaka Dyrektora Camp Leaders Poland, a także prelekcji Pani Doroty Marniak, która opowiedziała o tym, jak spełniła swoje marzenia i wyjechała do USA. Camp Leaders Poland jest ogólnopolskim organizatorem programów wymiany kulturowej ze Stanami Zjednoczonymi. Firma działa w Lublinie od 2007 roku, a z jej oferty skorzystały dotychczas tysiące studentów z całego kraju.

Po godzinnej przerwie nastąpiło ogłoszenie zwycięzców. Laureatami V edycji konkursu zostali licealiści z Lublina. Pierwsze miejsce zdobyła Kinga Kosno z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, drugie miejsce po emocjonującej dogrywce zajął Jakub Żołdak z V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, zaś trzecie – Szymon Bałdyga z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe – wysokiej jakości sprzęt elektroniczny sponsorowany przez Camp Leaders Poland oraz materiały promocyjne UMCS. Uroczystego wręczenia nagród dokonała prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS oraz mgr Piotr Kaczmarzyk – dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

Głównymi organizatorami Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” są Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin oraz prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Rektor UMCS. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały Telewizja Akademicka TV UMCS i Akademickie Radio Centrum.

Za wysoki poziom merytoryczny konkursu, w tym przygotowanie Testu, odpowiadał zespół powołany przez dyrektora Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych: mgr Maja Szafarzyńska – egzaminator TOEIC, PTE oraz LTE, mgr Anna Jodłowska –  egzaminator TOEIC, PTE, mgr Wiesław Dacka – starszy wykładowca, mgr Wojciech Kłoda – lektor, a także dr Magdalena Okła z Katedry Lingwistyki Stosowanej Wydziału Filologicznego UMCS.

W skład Komisji Konkursowej weszli pracownicy Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz Katedry Lingwistyki Stosowanej Wydziału Filologicznego UMCS: mgr Wiesław Dacka, mgr Iwona Filip, mgr Artur Hubala, dr Ziemowit Janiak, mgr Anna Jodłowska, mgr Piotr Kaczmarzyk (dyrektor CNiCJO UMCS), mgr Tomasz Karpiński, mgr Wojciech Kłoda, dr Agnieszka Monies-Mizera, mgr Rita Nykiel, dr Magdalena Okła, mgr Aleksandra Patryn, mgr Agnieszka Różycka (z-ca dyrektora CNiCJO UMCS), mgr Kazimiera Siedlaczek (z-ca dyrektora CNiCJO UMCS), mgr Magdalena Stafińska oraz mgr Maja Szafarzyńska.

Ze strony Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS organizacją całości kierowała dr Monika Baczewska-Ciupak.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji przedsięwzięcia składam pracownikom Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie: mgr Agnieszce Michalczyk, Pani Ewie Olszak i inż. Kamilowi Chacewiczowi, a także studentom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Weronice Chołojczyk, Olgierdowi Dobrowolskiemu, Nastassi Kazhemiakina, Wojciechowi Kościuczykowi, Martynie Król, Agnieszce Makowskiej, Dianie Nykołyn, Beacie Pietryczuk, Damianowi Popiołkowi, Adrianowi Popiołkowi, Mikicie Pratashchyk, Darii Szkliniarz, Magdalenie Szulc oraz Kamilowi Zielińskiemu.

Drodzy uczestnicy Testu, dziękujemy, że byliście z nami! Wyrażamy ogromną nadzieję, że w niedalekiej przyszłości po raz kolejny podejmiecie wyzwanie i sprawdzicie swoje umiejętności językowe podczas VI Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”, który odbędzie się w czerwcu 2023 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Autor: dr Monika Baczewska-Ciupak
Fot. Bartosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2022