Analiza napływu studentów do Lublina

Studenci i pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej są koordynatorami projektu zrealizowanego w ramach porozumienia o współpracy nr 23/WSP/21 zawartego dnia 26 kwietnia 2021 r. pomiędzy Gminą Lublin a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Na stronie analizy-akademickie.lublin.eu można zapoznać się z aplikacją internetową, która umożliwia wizualizację pochodzenia studentów przyjętych na pierwszy rok I i II stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktorskich oraz podyplomowych do lubelskich uczelni publicznych w latach akademickich 2011-2020 w podziale na: powiaty, województwa i państwa.

Raport pt. "Analiza napływu studentów do Lublina", będący bazą danych do aplikacji internetowej, powstał przy udziale członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie pod opieka merytoryczną dr. Piotra Demczuka, we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego "KWATERNION" z Politechniki Lubelskiej pod opieką merytoryczną dr Ewy Łazuki, prof. uczelni.

Aplikacja internetowa została opracowana przez Patryka Bilskiego i Alicję Nieć ze Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków "GeoIT" UMCS. Baza danych została przetworzona przy udziale Piotra Urbańskiego ze Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie.

Koordynator utworzenia aplikacji: dr Piotr Demczuk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wsparcie z ramienia Urzędu Miasta Lublin: Katarzyna Bujan - Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

źródło: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    18 listopada 2022