„Od genu do nowotworu” – webinarium

9 grudnia 2021 r. uczniowie klasy 3 I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu uczestniczyli w zajęciach „Od genu do nowotworu” z oferty Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Wykład w formie on-line przeprowadziła dr Joanna Strubińska z Katedra Biologii Komórki.

Źródło: Wikimedia Commons

Wykład dotyczył źródeł, mechanizmów i skutków procesu nowotworzenia. Omówione zostały genetyczne podstawy zmian w funkcjonowaniu komórek, mechanizmy utraty kontroli organizmu nad proliferacją komórek i drogi ich unieśmiertelnienia. Wykład przedstawiał zróżnicowanie nowotworów, etapy ich rozwoju oraz przyczyny częstych niepowodzeń terapii przeciwnowotworowych.

Zajęcia zostały przeprowadzone  w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi.

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2021