Zaproszenie na seminarium "Glacjał i peryglacjał" (9-10 IX)

W dniach 9-10 września br. odbędzie się interdyscyplinarne seminarium naukowe pn. „Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej” połączone z jubileuszem pracy zawodowej prof. dr hab. Marii Łanczont z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS. JM Rektor prof. Radosław Dobrowolski objął wydarzenie patronatem honorowym. Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję, otwarcie - dzisiaj, 9 września (czwartek) o godz. 15:00 do Auli Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (plac Litewski 2, Lublin).

Prof. Maria Łanczont jest znamienitym geografem, a studia i całe życie zawodowe związała z Lublinem i UMCS. Specjalizuje się w geografii fizycznej, geomorfologii i paleogeografii. Jako nauczyciel akademicki wypromowała 120 magistrów kierunku geografia oraz turystyka i rekreacja, była promotorem 10 prac doktorskich, recenzentem w kilku przewodach habilitacyjnych i procedurach awansów profesorskich. Aktywnie działa też w wielu gremiach naukowych. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, a w latach 2008–2011 oraz 2016–2019 należała do Komitetu Nauk Geograficznych. Prof. jest również członkiem Komitetu Narodowego INQUA i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Należy także do Polskiego Towarzystwa Geograficznego (posiada Złotą Odznakę), Klubu Polarnego (uczestniczyła w wyprawie UMCS na Spitsbergen w 1987 roku) oraz do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Aktywność naukowa prof. Łanczont jest wysoko ceniona nie tylko przez geografów. Ostatnio została członkinią AcademiaNet - prestiżowego, międzynarodowego portalu dla kobiet odnoszących wybitne sukcesy w nauce.

Interdyscyplinarne seminarium naukowe pt. „Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej” wpisuje się w kilkudziesięcioletnią tradycję współorganizowanych przez UMCS w Lublinie cyklicznych konferencji naukowych dotyczących stratygrafii oraz lito- i morfogenezy plejstocenu obszaru Polski i krajów sąsiednich. Wydarzenia te są efektem owocnej, bilateralnej współpracy lubelskiego ośrodka geograficznego z kilkoma ukraińskimi jednostkami naukowo-badawczymi, w tym zwłaszcza z Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franki oraz Ukraińską Akademią Nauk w Kijowie. Owocem tych spotkań jest bogaty dorobek publikacyjny, dokumentujący kolejne etapy wspólnych prac badawczych i wyznaczający zarazem kierunki dalszych badań dla kolejnych pokoleń geologów oraz geomorfologów czwartorzędu. W wydarzeniu będzie uczestniczyć ok. 80 osób - krajowi i zagraniczni specjaliści oraz członkowie międzynarodowych zespołów badawczych, którzy pracuję na obszarze Europy Środkowej.

Szczegółowy program i informacje na temat organizacji Seminarium

    Aktualności

    Data dodania
    9 września 2021