Zapis katastrofalnych spiętrzeń sztormowych na Bałtyku

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naukowej dr hab. Przemysława Mroczka (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) opublikowanej na łamach Quaternary International:

Moskalewicz D., Szczuciński W., Mroczek P., 2021. Characterization of storm surge deposits along the shore of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea) applying heavy mineral analysis. Quaternary International. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.05.011 

Ostatnie badania prowadzone wzdłuż południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego ujawniły osadowe zapisy katastrofalnych spiętrzeń sztormowych, które znacznie przekraczają wielkość sztormów udokumentowanych pomiarami instrumentalnymi. Obecne badania miały na celu zastosowanie analizy minerałów ciężkich w osadach spiętrzeń sztormowych wzdłuż wybrzeża Zatoki Gdańskiej (południowy Bałtyk), jak również we współczesnych osadach morskich, plażowych, wydmowych i osadach równiny przybrzeżnej, w celu przetestowania możliwości zastosowania tej metody i dostarczenia nowego wglądu w procesy depozycyjne i źródła osadów sztormowych. W 118 próbkach osadów badano przezroczystą frakcję minerałów ciężkich (>2,85 g/cm3) o wymiarach 0,125-0,25 mm, a wyniki poddano statystycznym analizom wielowymiarowym (cluster, PCA, LDA). W osadach burzowych zaobserwowano wyższe koncentracje minerałów ciężkich, w tym wzbogacenie w granat, cyrkon i rutyl. Ogólny skład minerałów ciężkich zależał od proweniencji regionalnej i pierwotnych źródeł osadów. Jednak reżim zalewu (zalewanie lub podmywanie) odgrywał kluczową rolę w selektywnym sortowaniu hydrodynamicznym ziaren i składzie mineralogicznym osadów burzowych. Interpretacja osadów powstałych w reżimie zalewowym była bardziej pewna niż osadów powstałych w reżimie zalewowym. W tym drugim przypadku wykazywały one większe podobieństwo do sąsiednich prowincji mineralnych. Analizy statystyczne wykazały, że minerały ciężkie wraz z innymi deskryptorami sedymentologicznymi mogą być obiecującym wskaźnikiem rozpoznawania osadów związanych z określonym środowiskiem sedymentacyjnym wśród proweniencji regionalnej lub identyfikacji określonego procesu sedymentologicznego, np. warstw zdarzeniowych powstałych w wyniku spiętrzeń sztormowych.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Quaternary Internationa to 100 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2021