Wysoko punktowana publikacja – Remote Sensing (100 pkt.)

Zachęcamy do lektury najnowszego artykułu, którego współautorem jest prof. dr Jean Poesen (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanego w czasopiśmie Remote Sensing. Artykuł przedstawia wyniki analiz nad erozją gleb, traktowaną jako jedno z ośmiu zagrożeń w strategii tematycznej ochrony gleb w polityce instrumentalnej Unii Europejskiej:

Panagos, P.; Ballabio, C.; Poesen, J.; Lugato, E.; Scarpa, S.; Montanarella, L.; Borrelli, P. A Soil Erosion Indicator for Supporting Agricultural, Environmental and Climate Policies in the European Union. Remote Sens. 202012, 1365.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Remote Sensing to 100 punktów


BEZPOŚREDNI LINK DO WW. PUBLIKACJI

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    29 kwietnia 2020