Wyróżnienie pracowników Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS

W dniach 5-9 września br. w Starej Kiszewie na Kociewiu odbyła się XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski „Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego”. Uczestnikami konferencji byli specjaliści z zakresu geologii czwartorzędu z Polski i krajów ościennych. W gronie blisko 100 uczestników, 6 osób to pracownicy naszego Instytutu: prof. dr hab. Maria Łanczont, dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS, prof. dr hab. Irena A. Pidek, dr Anna Orłowska, dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS i dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS. 

Przedstawione przez nich wyniki badań naukowych (5 referatów i 5 posterów) to efekt realizacji szeregu grantów NCN, z których dwa są aktualnie kierowane przez pracowników naszego Instytutu (Globalne, regionalne i lokalne... i Śród-eemskie oscylacje klimatyczne...).

Ponadto, w ramach przyszłych działań organizacyjnych, członkowie konferencji powołali do życia nowe stowarzyszenie „Polska Unia Czwartorzędu” (POLQUA). Stowarzyszenie to ma zrzeszać polskich badaczy czwartorzędu, tj. okresu w dziejach Ziemi obejmującego ostatnie 2,5 mln lat i stać się ich reprezentacją na forum INQUA (International Quaternary Association). Na vice-przewodniczącą Stowarzyszenia POLQUA na kadencję 2022-2024 została wybrana prof. dr hab. Irena A. Pidek, zaś do składu komisji rewizyjnej powołano prof. dr hab. Marię Łanczont. Pokłosiem konferencji będzie m.in. tom specjalny Open Geosciences (IF= 1.467), którego redaktorem został dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS.

Program i szersze informacje o konferencji

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2022