Wyniki badań nad erozją we wschodniej Rumunii

Miło nam poinformować o kolejnej współautorskiej publikacji prof. dr Jeana Poesena (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Geomorphology:

Ioniță I., Niacșu L., Poesen J., Fullen M.A., 2022. Medium-term development of discontinuous gullies. Geomorphology 398, 108024. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.108024

Artykuł prezentuje rezultaty badań nad erozją wąwozową na Płaskowyżu Mołdawskim we wschodniej Rumunii, zwłaszcza w jego najbardziej reprezentatywnej jednostce, Płaskowyżu Bârlad. Przedstawione wyniki mają na celu poprawę naszego zrozumienia rozwoju wąwozów nieciągłych w różnych skalach czasowych (głównie 17-30 lat, ale także dane zebrane od 1961 r.) poprzez dostarczenie ilościowych informacji na temat ewolucji wąwozów i procesów w nich zachodzących. W celu dokładnego pomiaru i oszacowania wzrostu wąwozów zastosowano kilka metod. Obejmują one intensywny monitoring terenowy w latach 1978-2000 z wykorzystaniem metody "siatki palików", powtarzaną niwelację do 2019 r., analizę zdjęć lotniczych i analizę cezu-137.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Geomorphology to 100 punktów

Bezpośredni link do ww. publikacji (open access)

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2021