Wpływ sztucznego nawadniania na wzrost drzew w Etiopii

Zaprszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem prof. dr Jeana Poesena (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) wydanym w Ecohydrology:

Guyassa, E., Frankl, A., Jacob, M., Zenebe, A., Damtew, A., Tolera, M., Descheemaeker, K., Poesen, J., Nyssen, J., 2023. From runoff contributor to runoff absorber: Spate irrigation on exclosures in Tigray's semi-arid environment (Ethiopia). Ecohydrology, 16(1), e2480. https://doi.org/10.1002/eco.2480

Pomimo wieloletniego stosowania wybiegów w półsuchym środowisku północnej Etiopii w celu rekultywacji terenów zdegradowanych, ich skuteczność jest ograniczona przez deficyt wody. Jak dotąd, brakuje danych empirycznych na temat reakcji roślinności na dodatkowe nawadnianie (spate irrigation). Celem badań prezentowanych w tym artykule była ocena wpływu nawadniania przy użyciu spływu burzowego na wzrost drzew w zagrodach. Do badań wykorzystano dwa obiekty (May Ba'ati i Adi Kolakol) w dystrykcie Dogu'a Temben, Tigray, północna Etiopia. Każda zagroda została podzielona na dwa bloki (nawadniany i nienawadniany), aby umożliwić porównanie zmian roślinności przy użyciu kilku wskaźników różnorodności, jak również kontrastów w szerokości słojów drzew. Ilość wody pochodzącej z nawadniania irygacyjnego skierowanej do zagród (762 mm) była tego samego rzędu co bezpośrednie opady deszczu w tych miejscach (645 mm). Wyniki badań wskazują, że obszary nawadniane charakteryzują się większym bogactwem gatunkowym, wskaźnikiem różnorodności Shannona-Weavera, zagęszczeniem drzew, obfitością, równomiernością i powierzchnią podstawową niż obszary nienawadniane. Po niskich opadach deszczu (353 mm) w 2015 r. wskaźniki te zmniejszyły się na obszarze nienawadnianym, podczas gdy większość wskaźników pozostała znacznie wyższa na obszarze nawadnianym. Wyniki badań wskazują, że skierowanie spływu do analizowanych obiektów powoduje średnio 15% wzrost szerokości pierścienia w porównaniu do drzew nienawadnianych. Ponadto, na badanym obszarze występuje silna abstrakcja spływu burzowego w wąwozach. Oprócz promowania leśnictwa na wymywanych obszarach półsuchych w istniejących systemach nawadniania deszczownianego, autorzy sugerują zastosowanie nawadniania deszczownianego w celu poprawy ich produktywności.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Ecohydrology to 100 punktów

Bezpośredni link do ww. publikacji (Open Access)

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2023