Rośliny w obliczu stresu miedziowego

Miło nam poinformować o najnowszej współautorskiej publikacji dr hab. Andrzeja Plaka (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Journal of Hazardous Materials:

Hanaka A., Nowak A., Ozimek E., Dresler S., Plak A., Sujak A., Reszczyńska E., Strzemski M., 2022. Effect of copper stress on Phaseolus coccineus in the presence of exogenous methyl jasmonate and/or Serratia plymuthica from the Spitsbergen soil. Journal of Hazardous Materials, vol. 436, 129232, 1-15.

Praca pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy oddziaływania jasmonianu metylu i szczepu bakterii Serratia plymuthica i ich interakcji na odpowiedź roślin w obliczu stresu Cu. W badaniach wykazano wzrost tolerancji roślin na stres Cu w obecności zastosowanych czynników i jego związek z regulacją aktywności enzymów antyoksydacyjnych. Zaobserwowano modyfikację syntezy metabolitów, takich jak fenole i flawonole, a także istotne zmiany w stężeniu kwasów organicznych i alantoiny. Potencjał naturalnych czynników zastosowanych w badaniach dotyczących stresu Cu może poprawić niektóre parametry biometryczne i biochemiczne fasoli wielokwiatowej (Phaseolus coccineus) i okazać się cenny przy wdrażaniu ich do dalszych badań. W przyszłości takie czynniki, które mają potencjał do kontrolowania stresu u roślin mogą być zdecydowanie zalecane w zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska uprawach, czy zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, ponieważ są bezpieczne dla całego ekosystemu, roślin, zwierząt i ludzi.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Journal of Hazardous Materials to 200 punktów (Impact Factor: 10,588 (2020)).

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2022