Przekształcanie materiałów organicznych w biowegiel

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnym artykule naukowym dr Magdaleny Kończak opublikowanym na łamach czasopisma Journal of Analytical and Applied Pyrolysis:

Kamyar Shirvanimoghaddam, Bożena Czech, Sara Abdikheibari, Graham Brodie, Magdalena Kończak, Agnieszka Krzyszczak, Amani Al-Othman, Minoo Naebe, 2022. Microwave synthesis of biochar for environmental applications, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 161, Article number 105415, 10.1016/j.jaap.2021.105415(IF2020: 5,541) 

Artykuł ten jest efektem wspólnych działań naukowych międzynarodowego zespołu badawczego, w którego skład wchodzą pracownicy Uniwersytetu Deakina (Australia),  Uniwersytetu w Melbourne (Australia), Uniwersytetu w Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Piroliza wspomagana mikrofalami to ciekawe rozwiązanie pozwalające na przekształcenie materiałów/odpadów organicznych w biowęgiel. W niniejszym artykule przeglądowym zostały omówione różne aspekty dotyczące procesu pirolizy wspomaganego mikrofalami. W celu poprawy właściwości biowęgli w kierunku ich środowiskowego zastosowania,  niezbędne jest bardzo precyzyjne dostosowanie warunków procesu pirolizy (np. temperatura, moc mikrofal), obróbki wstępnej czy obróbki końcowej surowca (np. mycie kwasem, magnetyzacja, aktywacja parą). W artykule zwrócono również uwagę na skuteczność oraz różne mechanizmy usuwania zanieczyszczeń (organicznych i nieorganicznych) ze środowiska przez biowęgiel otrzymany w obecności mikrofal. Pokazano także że obiecującym kierunkiem środowiskowego zastosowania tych materiałów jest ich wykorzystanie jako nawozy do gleb. Dodatkowo, podkreślono rozwój innych zastosowań biowęgla otrzymanego w obecności mikrofal, przykładowo jako superkondensatory, baterie, katalizatory, elementy elektrod czy membrany kompozytowe.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Journal of Analytical and Applied Pyrolysis to 100 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2022