Program Seminarium "Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska..."

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu Seminarium Terenowego "Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych", które organizujemy w dniach 6-8 października br. w Jarosławiu.

Seminarium dedykowane jest pamięci wybitnych badaczy lessów Prof. Adama Malickiego i Prof. Henryka Maruszczaka i odbywać się będzie pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS.

Więcej informacji na stronie konferencji

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2022