Oscylacje klimatyczne zapisane w osadach Równiny Garwolińskiej

Zachęcamy do lektury kolejnej publikacji, będącej efektem działań naukowych w ramach projektu Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna) (NCN OPUS, 2017/27/B/ST10/01905) realizowanego u Nas w Instytucie:

Suchora M., Kultys, K., Stachowicz-Rybka R., Pidek I. A., Hrynowiecka A., Terpiłowski S., Łabęcka K., Żarski, M. (2022). Palaeoecological record of long Eemian series from Kozłów (Central Poland) with reference to palaeoclimatic and palaeohydrological interpretation. Quaternary International. 

Zespół autorski przedstawia szczegółową rekonstrukcję ewolucji paleojeziora Kozłów – jednego z najpełniejszych i najlepiej rozpoznanych stanowisk interglacjału eemskiego na Równinie Garwolińskiej. W pracy zaprezentowano syntetyczny model rozwoju jeziora, który oparty został o wyniki badań multi-proxy osadów biogenicznych (analiza palinologiczna, Cladocera, makroszczątkowa). Szczegółowo odtworzono wahania poziomu wód, zmiany trofii oraz zmienność szaty roślinnej, wykazując dużą dynamikę zmian środowiska wczesnych etapach funkcjonowania obiektu, a także na spokojną a jednocześnie bardzo szybką sedymentację osadów w fazie E5 i wypłycanie się jeziora.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Quaternary International to 100 punktów (Impact Factor: 2.13 (2020) ; 5-Year Impact Factor: 2.48 (2020)). 

Bezpośredni link do ww. publikacji

Link do grantu NCN "Sród-eemskie oscylacje klimatyczne..."

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2022