Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii - zapraszamy!

Zapraszamy na zdalne wykłady geomorfologiczne, które poprowadzą pracownicy Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS:

  • "Soil erosion in the Anthropocene: do we still need more research?" – prelegentem będzie prof. Jean Poesen (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) – światowej sławy geomorfolog, ekspert i badacz w zakresie gleboznawstwa, degradacji oraz ochrony gleb i środowiska, mający fundamentalny wkład w rozpoznanie uwarunkowań, mechanizmów i dynamiki procesów erozji gleb i erozji wąwozowej w różnych systemach morfoklimatycznych, długoletni współpracownik i doktor hororis causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykład odbędzie się w aplikacji MS TEAMS w dniu 3 marca (środa) o godz. 17.00. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania;
  • "Rzeźba lessowa Geoparku Małopolski Przełom Wisły" – prelegentami będą dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS oraz dr Grzegorz Gajek (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS). Wykład odbędzie się w ramach sesji „Krajobrazy morfologiczne polskich geoparków” w aplikacji MS TEAMS w dniu 4 marca (czwartek) o godz. 12.00. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania;
  • "Rekonstrukcja zmian zasięgu czół wybranych lodowców Spitsbergenu na podstawie materiałów archiwalnych i zapisu geomorfologicznego" - prelegentami będą: dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS oraz mgr Kamila Jarosz – doktorantka (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS). Wykład odbędzie się w ramach posiedzeń Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wspólnie ze Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich oraz Lubelskim Towarzystwem Naukowym. W wykładzie można wziąć udział poprzez MS TEAMS w dniu 4 marca (czwartek) o godz. 17.15. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

Wyżej wymienione wykłady odbędą się w ramach Światowego Tygodnia Geomorfologii (1-7 marca br.), ustanowionego przez międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów (International Association of Geomorphologists) jako międzynarodowa inicjatywa, promująca dziedzinę geomorfologii w społeczeństwie. Więcej informacji o Ogólnopolskim Tygodniu Geomorfologii na stronie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, zaś o Światowym Tygodniu Geomorfologii na stronie IAG.

Decyzją Międzynarodowego Stowarzyszenia Geomorfologów, od 2020 roku w pierwszym tygodniu marca odbywa się Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii - ogólnoświatowa inicjatywa, promująca geomorfologię w społeczeństwie. Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń, propagujących badania geomorfologiczne w przystępnej popularnonaukowej formie. Zasięg tej inicjatywy obejmuje cały świat (więcej informacji na stronie www.geomorph.org), a w wielu krajach odbywają się narodowe edycje tego wydarzenia. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, w bieżącym roku będzie miał on charakter wirtualny.

W Polsce po raz drugi odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Geomorfologii. W przystępnej dla wszystkich aplikacji MS Teams, przygotowano szereg prelekcji oraz quizów geomorfologicznych dla uczniów, studentów oraz wszystkich sympatyków geomorfologii. Szczegółowy program jest dostępny tutaj (plik pdf).

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2021