Geoturystyka w Etiopii – segmentacja i profilowanie odwiedzających na rzecz skutecznej polityki turystycznej

Miło nam poinformować o najnowszej współautorskiej publikacji prof. dr Jeana Poesena (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanej w czasopiśmie Sustainability, majacym otwarty dostep (Open Access):

Tessema, G.A.; van der Borg, J.; Van Rompaey, A.; Van Passel, S.; Adgo, E.; Minale, A.S.; Asrese, K.; Frankl, A.; Poesen, J.,2022. Benefit Segmentation of Tourists to Geosites and Its Implications for Sustainable Development of Geotourism in the Southern Lake Tana Region, Ethiopia. Sustainability 14, 3411. https://doi.org/10.3390/su14063411 

Geoturystyka jest zrównoważoną formą turystyki, koncentrującą się na geologicznych i geomorfologicznych walorach danego obszaru oraz związanych z nimi cechach kulturowych i różnorodności biologicznej. Mimo, że jej popularność szybko rośnie, badania nad stroną popytową, w szczególności nad segmentacją turystów odwiedzających stanowiska i zrozumieniem ich specyfiki, są ograniczone. To oczywiście utrudnia opracowanie skutecznej polityki turystycznej. Dlatego też głównym celem niniejszego opracowania była segmentacja i profilowanie turystów odwiedzających geostanowiska w oparciu o poszukiwane korzyści oraz ukazanie ich wpływu na zrównoważony rozwój geoturystyki. Na podstawie ankiety, przeprowadzonej wśród 415 turystów, dokonano grupowania turystów odwiedzających geostanowiska w południowym regionie Jeziora Tana w Etiopii. Do segmentacji turystów zastosowano metodę czynnikowo-klastrową. W badaniu wyróżniono cztery odrębne segmenty: miłośnicy aktywności-przyrody, miłośnicy kultury, miłośnicy przyrody-kultury oraz zainteresowaniu wszytskim. Segmenty te różniły się pod względem cech demograficznych, podróży i zachowań. Wyniki sugerują, że dla zrównoważonego rozwoju, menedżerowie destynacji i marketerzy muszą dostosować rozwój produktów geoturystycznych i strategie marketingowe do potrzeb i cech każdego segmentu.

 

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Sustainability to 100 punktów (Impact Factor: 3.251 (2020) ; 5-Year Impact Factor: 3.473 (2020)). 

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2022