Erozja wąwozowa w Rumunii - wnioski z 60 lat badań monitoringowych

Miło nam poinformować o kolejnej współautorskiej publikacji prof. dr Jeana Poesena (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Earth Surface Processes and Landforms:

Ionita I., Niacsu L., Poesen J., Fullen M.A., 2021. Controls on the development of continuous gullies: A 60 year monitoring study in the Moldavian Plateau of Romania. Earth Surf. Process. Landforms 46, 2746–2763. https://doi.org/10.1002/esp.5204

Erozja wąwozowa jest poważnym zagrożeniem środowiskowym na Płaskowyżu Mołdawskim (wschodnia Rumunia). Systemy wąwozów składają się z dwóch głównych typów: (1) wąwozy nieciągłe, które w większości znajdują się na zboczach oraz (2) duże, ciągłe wąwozy w dnach dolin. Bardzo niewiele badań dotyczyło ewolucji wąwozów w perspektywie średnio- i długoterminowej. Głównym celem badań była ilościowa analiza rozwoju wąwozów na przestrzeni sześciu dekad (1961–2020). W pobliżu miejscowości Barlad wybrano 14 reprezentatywnych wąwozów. Wskaźniki liniowego cofania się głowy wąwozu i wzrostu powierzchni wąwozów określane były ilościowo przez sześć dekad. Wyróżniono dwa główne okresy (tj. okres wilgotny 1961-1980 i okres suchy 1981-2020). Wyniki wskazują, że wskaźniki erozji wąwozów znacznie spadły od 1981 roku. Dwa modele regresji wskazują, że roczna suma opadów jest głównym czynnikiem kontrolującym, a zimna pora roku (z towarzyszącymi procesami zamarzania-rozmarzania i odpływem roztopów) ma duży wpływ na rozwój wąwozu.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w ESPL to 100 punktów

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    13 października 2021