Dewońskie pole geomagnetyczne - wnioski globalne

Miło nam poinformować o najnowszej współautorskiej publikacji prof. dr hab. Jerzego Nawrockiego (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Earth-Science Reviews:

van der Boon, A., Biggin, A.J., Thallner, D., Hounslow, M.W., Bono, R., Nawrocki, J., Wójcik, K., Paszkowski, M., Königshof, P., de Backer, T., Kabanov, P., Gouwy, S., VandenBerg, R., Da Silva, A.-C., 2022. A persistent non-uniformitarian paleomagnetic field in the Devonian? Earth-Science Rev. 231, 104073. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104073

Nietypowe parametry pola geomagnetycznego pozyskane ze skał dewonu z różnych miejsc na świecie, w tym niskie jego natężenie, skłoniły autorów do przedstawienia koncepcji wskazującej, że pole geomagnetyczne było w dewonie słabsze i  okresowo o charakterze  niedipolowym. Zjawisko to, znane miedzy innymi z części okresu ediakaru (550 – 580 mln lat temu), mogło prowadzić do kryzysów biotycznych na Ziemi. Takie kryzysy prowadzące do spadku ilości gatunków organizmów żywych są notowane między innymi w dewonie. W Polsce przedmiotem analiz prowadzonych dla celów publikacji były skały najmłodszego dewonu z regionu śląsko-krakowskiego.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Earth-Science Reviews to 200 punktów (Impact Factor: 12.413 (2020)). 

Bezpośredni link do ww. publikacji (Open Access)

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    17 czerwca 2022