Informacje dot. egzaminu odroczonego i poprawkowego

Dotyczy Studentek i Studentów III roku prawa stacjonarnego

Uprzejmie informujemy, że część pisemna egzaminu odroczonego z Postępowania karnego odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00, w Auli C. Prosimy o przybycie 10 minut wcześniej z dokumentem tożsamości. Podobnie jak w I terminie, egzamin jest dwustopniowy - test jednokrotnego wyboru oraz część ustna. 
 
Osoby, które zaliczyły Postępowania szczególne oraz/lub Międzynarodową Pomoc Prawną w Sprawach Karnych proszone są o zaznaczenie w teście odpowiedzi: e) przedmiot zaliczony. Zaznaczenie innej odpowiedzi będzie skutkowało oceną merytoryczną tej odpowiedzi. Wyniki egzaminu pisemnego zostaną podane tego samego dnia w godzinach popołudniowych. 
 
Osoby, które nie zaliczyły testu, otrzymają wpis bezpośrednio do USOS. Osoby, które przejdą do egzaminu ustnego będą miały wpisaną ocenę dopiero po części ustnej. Innymi słowy, kto z Państwa nie będzie miał wpisanej oceny niedostatecznej do USOS, jest dopuszczony do egzaminu ustnego. Poinformujemy Państwa mailowo, że wpisy ocen niedostatecznych są już dokonane, bezpośrednio po ich zamieszczeniu w USOS. Przypominamy, że warunkiem zdania całości egzaminu jest uzyskanie ocen pozytywnych zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. 
Egzamin ustny będzie prowadzony przez Panią prof. Katarzynę Dudkę i Panią prof. Ewę Kruk. Odbędzie się on w dniu 20 września. Szczegółowy podział będzie możliwy dopiero po uzyskaniu wyników z części pisemnej. 
 
Informujemy także, że egzamin poprawkowy z Postępowania karnego dla osób, które nie zdały w I terminie oraz w terminie odroczonym, odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 10.00, w Auli C. Prosimy o przybycie 10 minut wcześniej z dokumentem tożsamości. Egzamin poprawkowy ma wyłącznie postać egzaminu pisemnego (tekst jednokrotnego wyboru). 
 
Życzymy udanych egzaminów!

    Aktualności

    Data dodania
    5 września 2023