Przemówienie Prof. Pablo Oñate

Przemówienie Prezydenta Europejskiej Konfederacji Towarzystw Nauk Politycznych (European Confederation of Political Science Associations, ECPSA) Prof. Pablo Oñate z okazji otwarcia IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii w Lublinie 18 września 2018 roku

    Aktualności

    Data dodania
    25 września 2018