Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Szwed-Walczak

dr Anna Szwed-Walczak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e70945e878c28a0473bba37
https://orcid.org/0000-0002-9878-1401
Konsultacje

w semestrze letnim:
serdecznie zapraszam na platformę MS Teams (kod zespołu: mpkogus):


wtorek godz. 8.00-9.30
środa godz. 8.00-9.30


Proszę o wcześniejszą wiadomość email o zamiarze konsultacji:
anna.szwed-walczak@umcs.pl 


Prowadzone przeze mnie zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się na platformie MS Teams  • CA: Strategie kreowania wizerunku polityka - wtorek godz. 9.40-11.10 (kod dostępu: q9jbh0v)

  • WY: Historia komunikowania politycznego - wtorek godz. 13.00-14.30 (kod dostępu: hxn12b6)

  • CA: Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe - spec. Produkcja wydarzenia multimed. - wtorek godz. 11.20-12.50 (kod dostępuhb7pd1h)

  • CA: Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe - spec. Produkcja w branży gier i Realizacja filmowo-telewizyjna - środa godz. 9.40-11.10 (kod dostępusdeofsc)

  • CA: Społeczeństwo sieci - spec. Produkcja w branży gier i Realizacja filmowo-telewizyjna - środa godz. 11.20-12.50 (kod dostępu9h4s07l)

  • CA: Społeczeństwo sieci - spec. Produkcja wydarzenia multimed. - środa godz. 13.00-14.30 (kod dostępu: oarga36)

  • CA: Postpolityka i nowe media - środa godz. 14.40-16.10 (kod dostępu: r1xrg61)

O sobie

Wykształcenie:

Od 10.2016 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Myśli Politycznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

9.01.2015 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej”, promotor: Prof. zw. dr hab. Ewa Maj.

2010 – 2015 – studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

2012 – 2014 – studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

2007 – 2011 – studia magisterskie na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie (kierunek: socjologia), praca magisterska: „Stosunek Polaków do władzy w PRL i III RP”, promotor: Prof. dr hab. Ryszard Radzik.

2005 – 2010 – studia magisterskie na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie (kierunek: politologia, specjalność: dziennikarstwo), praca magisterska: „Myśl polityczna periodyku „Opoka w Kraju”, promotor: Prof. zw. dr hab. Ewa Maj.

Zainteresowania badawcze:

- Komunikowanie polityczne,

- Prasa polityczna,

- Współczesna myśl polityczna,

- Historia i działalność ruchu narodowego.

Członkostwo w organizacjach:

Sekretarz lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej


Działalność naukowa

Monografia:

A. Szwed-Walczak, Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Lublin 2019, ss. 492.

Opracowania zbiorowe pod redakcją:

Komunikowanie polityczne, red. E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 5, Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 4, Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX i XXI, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 3, Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski Lublin 2016.

Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 2, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016.

Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 1, red. E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016.

Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku, red. E. Maj, A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicz, A. Szwed, Lublin 2013.

Wybrane artykuły naukowe:
A. Szwed-Walczak, Prasa jako narzędzie społecznej i politycznej aktywizacji kobiet w latach 1989-1992. Polska prasa dla kobiet w czasie transformacji ustrojowej, "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 2 (9) 2020, s. 110-148.

A. Szwed-Walczak, Obraz organizacji kobiecych na łamach polskiej prasy dla kobietw okresie transformacji ustrojowej, [w:] Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX wieku: stan badań i perspektywy, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2020, s. 415-439.

A. Szwed-Walczak, Niepoprawność polityczna czy dyskredytacja polityczna. Przypadek współczesnej politycznej prasy narodowej w Polsce (adresowanej do młodzieży), "Polityka i Społeczeństwo" 2019, nr 4, s. 52-67.

A. Szwed-Walczak, Obraz wyborów kontraktowych w Polsce na łamach prasy dla kobiet, "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 1 (6) 2019, s. 151-173.

A. Szwed-Walczak, Transformacja ustrojowa na łamach pisma "Kobieta i Życie", [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, red M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2019, s. 231-246.

A. Szwed-Walczak, Obraz Polski niepodległej w emigracyjnym piśmie "Opoka" (1969-1988), [w:] Państwo niepodległe. Twórcy - strategie - komunikacja społeczna, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2019, s. 183-198.

A. Szwed-Walczak, Obraz opozycji politycznej w kraju na łamach emigracyjnej "Opoki", [w:] Myśl polityczna – demokracja – wolność. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, M. Wichmanowski, Lublin 2019, s. 567-582.

A. Szwed-Walczak, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie na łamach polskiej prasy politycznej, [w:] Ludowa wizja Niepodległej. Rząd Ludowy w Lublinie, red. A. Indraszczyk, Warszawa 2019, s. 95-109.

A. Szwed-Walczak, Koncepcje edukacyjne na łamach neoendeckiego pisma "Myśl.pl", [w:] Problematyka edukacji w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, red. G. Radomski, Płock 2019, s. 135-154.

A. Szwed-Walczak, Multimodalny przekaz polityczny. Analiza dyskursu wyborczego kandydata Ruchu Narodowego na Prezydenta RP w 2015 roku, [w:] Współczesne media. Media multimodalne, t. 2. Multimedialność mediów elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2018, s. 99-115.

A. Szwed-Walczak, Komunikowanie polityczne online liderów ugrupowań parlamentarnych w Polsce w dobie permanentnej kampanii wyborczej, [w:] Oblicza komunikacji: polityka, instytucje publiczne, biznes, red. A. Bąk-Szołucha, Ł. Kubisz Muła, Bielsko-Biała 2018, s. 25-46.

A. Szwed-Walczak, Wykorzystanie mediów społecznościowych jako platformy prowadzenia sporów politycznych. Kazus projektu polskiego ruchu narodowego "Media Narodowe", "Polityka i Społeczeństwo" 3 (16) 2018, s. 19-32.

A. Szwed-Walczak, Komunikowanie ugrupowań politycznych na Facebooku w trakcie kryzysu sejmowego na przełomie 2016 i 2017 roku, "Polityka i Społeczeństwo" 4 (15) 2017, s. 117-133.

A. Szwed-Walczak, Kryzys migracyjny we współczesnej polskiej politycznej prasie narodowej, [w:] Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, red. A. Lewandowski, I. Monolatii, M. Polakowski, Płock 2017, s. 229-247.

A. Szwed-Walczak, "Samoobrona Polska" - założenia i cele organu prasowego Komitetu Samoobrony Polskiej, [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2017, s. 299-310.

A. Szwed-Walczak, Publicystyka we współczesnej prasie politycznej na przykładzie tygodnika "Myśl Polska", [w:] Współczesne media, gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. 1. Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017, s. 257-274.

A. Szwed-Walczak, Partia Ruch Narodowy - historia organizacji politycznej, [w:] Nowe partie i ruchy polityczne. praktyka i idee współczesnych demokracji, red. K. Walecka, K. Wojtas, Warszawa 2017, s. 159-178.

A. Szwed-Walczak, Państwo narodowe jako gwarancja bezpieczeństwa narodu w myśli politycznej współczesnego obozu narodowego, [w:] Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 5, Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017, s. 95-114.

A. Szwed-Walczak, Koncepcja militaryzacji narodu w publicystyce i programie Ruchu Narodowego, [w:] Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 4, Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX i XXI, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017, s. 477-497.

 A. Szwed-Walczak, Komunikowanie polityczne Ruchu Narodowego (2012-2016), [w:] Komunikowanie polityczne, red. E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017, s. 259-285.

A. Szwed-Walczak, Wizerunek polityczny Magdaleny Ogórek w programie informacyjnym "Wiadomości" TVP 1, [w:] Kobiety w sferze publicznej. Perspektywy interdyscyplinarne problemu, red. M. Pataj, Toruń 2017, s. 271-305.

A. Szwed-Walczak, Konferencje prasowe jako narzędzie marketingu politycznego, [w:] Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perpsektywa politologiczna i medioznawcza, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin 2016, s. 107-121.

A. Szwed-Walczak, Telewizja internetowa - informacja, sensacja czy kreacja?, [w:] Współczesne media: media informacyjne, t. 2, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2016, s. 251-275.

A. Szwed-Walczak, Kandydaci na prezydenta RP w programie informacyjnym – medialny wizerunek polityków, [w:] Media w kampaniach wyborczych, red. W. Furman, P. Kuca, D. Szczepański, Rzeszów 2016, s. 77-87.

A. Szwed-Walczak, Publicystyka polityczna kwartalnika Myśl.pl wobec Rosji, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w mediach, red. I. Hofman, J. Maguś, Lublin 2016, s. 89-103.

A. Szwed-Walczak, Współczesny ruch narodowy wobec organizacji paramilitarnych, [w:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 3, Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski Lublin 2016, s. 327-347.

A. Szwed-Walczak, Obronność Polski we współczesnej myśli narodowej, [w:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t:2, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016, s. 361-378.

Prowadzone zajęcia:

Postpolityka a nowe media

Komunikowanie polityczne online

Manipulacja i perswazja w komunikowaniu politycznym

Strategie kreowania wizerunku polityka

Historia komunikowania politycznego

Społeczeństwo sieci

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe