„eLene4work: Learning to learn for new digital soft skills for employability"

„eLene4work: Learning to learn for new digital soft skills for employability" (projekt partnerski)/ Umowa nr 2014-1-IT02-KA200-002591

Jednostka organizacyjna: Lider Projektu - Fondazione Politecnico di Milano, Partner Projektu -  Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS

Wartość projektu: 419 353 EUR, po stronie UMCS: 22 479 EUR

Termin realizacji: 22.12.2014-30.10.2017

Strona www projektu: http://www.uczniko.umcs.lublin.pl/proj.php?action=details&pID=56