Zakład Chemii Środowiskowej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
IV piętro
tel. +48 91 537 56 92, fax: +48 81 537 55 65, +48 81 533 33 48
strona www: www.zchs.umcs.lublin.pl

Kierownik jednostki:

Sekretariat:

mgr Małgorzata Pasicz,
tel. +48 91 537 56 92, fax: +48 81 537 55 65, +48 81 533 33 48

Skład osobowy:

pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr hab Patryk Oleszczuk, prof. UMCS, patryk.oleszczuk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 55 15 
dr Wiesława Ćwikła-Bundyra, wieslawa.cwikla-bundyra@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 56 92
dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, aga@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 55 54
dr Marcin Kuśmierz, marcin.kusmierz@umcs.lublin.pl, tel. +48 537 56 92
dr Bożena Czech, bczech@hektor.umcs.lublin.pl, tel: +48 537 55 54, 77 53
pracownicy naukowi:
mgr Michał Kołtowski, tel: +48 537 55 54, 77 53
mgr Jarosław Madej jaroslaw.madej@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 56 92
mgr Magdalena Stefaniuk, tel. +48 81 537 56 92
mgr Anna Zielińska, tel. +48 81 537 56 92
pracownicy administracyjni:
mgr Monika Kwiecień, monika.kwiecien@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 56 92
doktoranci:
mgr Aleksandra Tytłak aleksandra0989@gmail.com
Kierunki badań:
 • Nanomateriały w środowisku
 • Monitoring zanieczyszczeń
 • Wykorzystanie biowęgli w bioremediacji
 • Ekotoksykologia
 • Wpływ nanocząstek na toksyczność i losy zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych
 • Kataliza środowiskowa
Projekty:
 • Międzynarodowy
  Evaluation of different forms of black carbon amendment to reduce contaminants bioavailability and toxicity and to improve soil quality and plant production (BCAMEND)
  Principal investigator: Prof. Patryk Oleszczuk
  Project number: PSPB-135/2010
  Swiss partner: Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station ART (Dr. Thomas D. Bucheli)
 • NCN - Sonata
  Biochar for reduction inorganic and organic pollutants in sewage sludge - Studies on mobility, bioavailability and toxicity of organic and inorganic contaminants during sewage sludge and biochar land use,
  Principal investigator: Prof. Patryk Oleszczuk
  Project number: 2012/07/E/ST10/00572
Dydaktyka – kursy i wykłady:
 • ochrona środowiska
 • ćwiczenia terenowe
 • sozologia
 • człowiek a środowisko
 • kataliza w ochronie środowiska
 • ocena oddziaływania na środowisko
 • chemia atmosfery i technologie ochrony powietrza
 • Zrównoważony Rozwój Regionu Morza Bałtyckiego
 • monitoring środowiska
 • energetyka a środowisko
 • aktualne problemy ochrony środowiska
 • neutralizacja i utylizacja odpadów z przemysłu chemicznego
 • ochrona przyrody
 • klasyczna chemia analityczna
 • seminarium magisterskie
 • seminarium dyplomowe
 • pracownia magisterska
 • pracownia dyplomowa

Więcej informacji na stronie zakładowej: www.zchs.umcs.lublin.pl


Zobacz także informację o Pracowni i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.