Laboratorium Analityczne

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
parter, pok. 9
tel./fax: +48 81 537 57 96
strona www: www.lab.umcs.lublin.pl

Kierownik jednostki:

dr Ewaryst Mendyk, tel. 81 537 57 96
e-mail: emendyk@umcs.pl

Skład osobowy:

dr Ewaryst Mendyk emendyk@umcs.pl tel. 81 537 57 96
dr Marek Mardarowicz tel. 505 123 097
dr Leszek Sałamacha leszeks@umcs.eu tel. 81 537 55 86
mgr Marek Drewniak dmarek@umcs.pl tel. 81 537 57 28
mgr Anna Gawryszuk-Rżysko anna.rzysko@umcs.pl tel. 81 537 77 44
mgr Radosław Keller tel. 81 537 55 87
mgr Zofia Komosa zofia.komosa@umcs.pl tel. 81 537 57 51
mgr Anna Książek anna.ksiazek@umcs.pl tel. 81 537 55 86
mgr Jacek Poszytek szytek@umcs.pl tel. 81 537 57 46
mgr Michał Rawski michal.rawski@umcs.pl tel. 81 537 57 90
mgr inż. Krzysztof Skrzypiec krzysztof.skrzypiec@umcs.pl tel. 81 537 55 89
mgr Andrzej Sobieszek andrzej.sobieszek@umcs.pl tel. 81 537 55 86
mgr Weronika Sofińska-Chmiel wschmiel@umcs.pl tel. 81 537 57 46
mgr Halina Waniak-Nowicka tel. 81 537 56 47
mgr Tadeusz Wójcicki tadeusz.wojcicki@umcs.pl tel. 81 537 57 28
mgr Barbara Wąż barbara.waz@umcs.pl
techn. Konrad Sypniewski konrad.sypniewski@umcs.pl tel. 81 537 57 90
techn. Bogumiła Zwolak.
Metody Badawcze - UNITS:
Budynek Collegium Chemicum:
 • Spektrometria Rentgenofluorescensyjna XRF: pok. 10, tel. 81 537 57 28
 • Dyfrakcja Rentgenowska XRPD: pok. 10, tel. 81 537 57 28
 • Spektrometria FTIR i FT-Ramana, pok. 624a, tel. 81 537 57 51
 • Magnetyczny Rezonans Jądrowy NMR: pok. 27, tel. 81 537 57 46
 • Mikroskopia Elektronowa: pok. 23, tel. 81 537 57 90
 • Mikroskopia optyczna i Sił Atomowych AFM: pok. 22, tel. 81 537 55 89
 • Porozymetria ASAP i chemisorpcja: pok. 102, tel. 81 537 77 44
 • Spektrometria Ramana: pok. 110, tel. 81 537 55 87
 • Spektroskopia Fotoelektronow XPS: pok. 20, tel. 81 537 55 86
Budynek Chemii Organicznej, Gliniana 33:
 • Spektrometria Mas GC-MS: pok. 141b, tel. 505 123 097
 • Analiza Elementarna CHN: pok. 204, tel. 81 537 22 51
Aparatura:
 1. Mikroskopy elektronowe:
  • Mikroskop elektronowy S/TEM: TitanG2- Cubed 60-300 kV, FEI
  • Mikroskop elektronowy S/TEM: Tecnai G20 X-TWIN, FEI
  • Mikroskop skaningowy SEM: DualBeam Quanta 3D FEG, FEI
  • Mikroskop skaningowy SEM: Phenom, FEI
  • Mikroskop sił atomowych AFM: NanoScope V, Veeco - Bruker
 2. Mikroskopy optyczne:
  • Profilometr optyczny: Contour GT-K1, Veeco - Bruker
  • Mikroskop stereoskopowy: Eclipse 1500, Nikon
  • Mikroskop optyczny: Eclipse 80i, Nikon
  • Mikroskop do makroobserwacji: MULTIZOOM AZ 100M, Nikon
  • Mikroskop konfokalny i metalurgiczny: MA 200M, Nikon
 3. Spektrometry, mikrospektrometry i dyfraktometry:
  • Spektrometr FTIR: Nicolet 8700A, Thermo Scientific
  • Spektrometr próżniowy FTIR: Vertex 80v, Bruker
  • Mikroskop FTIR: Nicolet iN10MX, Thermo Scientific
  • Mikroskop FTIR: Hyperion 2000, Bruker
  • Spektrometr FT Ramana: Nicolet NXR 9600, Thermo Scientific
  • Mikroskop Ramana: inVia Reflex, Renishaw plc
  • Spektrometr NMR: Avance 300 MHz, Bruker
  • Dyfraktometr proszkowy XRPD / Empyrean, PANalytical
  • Spektrometr WD XRF: AxiosmAX, PANalytical
  • Spektrometr ED XRF: Canberra-Packard
  • Spektrometr GC/MS: Trace DSQ, Thermo-Finnigan.
  • Spektrometr XPS/UPS: System analityczny UHV, Prevac
 4. Analizatory:
  • Analizator sorpcji: ASAP 2405, Micromeritics Instruments
  • Analizator sorpcji: ASAP 2420M, Micromeritics Instruments
  • Analizator sorpcji: ASAP 2020 HD, Micromeritics Instruments
  • Analizator chemisorpcji: ASAP 2020, Micromeritics Instruments
  • Analizator chemisorpcji: Autosorb-1CMS, Quantachrome Instruments
  • Analizator CHN: PE 2400, Perkin–Elmer

Zobacz także informację o Jednostce i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.