Dr Agata Bartyzel

Komisja habilitacyjna:

    prof. Grażyna Stochel - przewodniczący komisji - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
    dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko - sekretarz komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. Julia Jezierska - recenzent - Uniwersytet Wrocławski,
    prof. Lech Chmurzyński - recenzent - Uniwersytet Gdański,
    prof. Włodzimierz Lewandowski - recenzent -  Politechnika Białostocka,
    dr hab. Iwona Łakomska - członek komisji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    prof. Zbigniew Hubicki - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 30.06.2017 r.
    Powołanie Komisji: 07.12.2017 r.
    Uchwała Komisji:
    Uchwała Rady Wydziału: