Tajwan

W związku z podpisanymi porozumieniami pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a uczelniami tajwańskimi Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS informuje, że prowadzona jest rekrutacja studentów UMCS na studia częściowe (semestr lub rok) na uczelniach tajwańskich w roku 2017/18.

Wymagane dokumenty

Prosimy o składanie kompletu dokumentów (w j. polskim) zawierającego:

 1. List motywacyjny (podanie) uzasadniający starania kandydata o odbycie studiów na uczelni tajwańskiej. List powinien zawierać:
  - dane kandydata (adres domowy, adres e-mail, nr telefonu, rok i kierunek studiów na UMCS),
  - wskazanie wybranej uczelni (student może ubiegać tylko o 1 miejsce stypendialne na jednej z uczelni),
  - poparcie Dziekana lub Prodziekana ds. studenckich Wydziału,
  Uwaga! W czasie wyjazdu na studia za granicą student musi być zarejestrowany w UMCS na studiach I lub II stopnia.
 2. Planowany program studiów (lista przedmiotów) na wybranej uczelni tajwańskiej.
 3. Zaświadczenie z Dziekanatu o wynikach w nauce przez cały okres studiów (średnia ocen min. 3.5).
 4. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym- (np: certyfikaty IELTS min. 6.0, TOEIC min. 700, CEFR min. B2), (studenci fil. angielskiej - przynajmniej opinia opiekuna roku potwierdzająca dla uczelni przyjmującej odpowiednią znajomość języka angielskiego kandydata).

Terminy i miejsce złożenia podania

Podanie (list motywacyjny) adresowane do Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS wraz z odpowiednimi dokumentami prosimy składać (lub przesyłać pocztą) na adres:

Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS
DS Femina
ul. Langiewicza 20, p.11
20-035 Lublin
tel. 815375410)

 • do dnia 10 kwietnia 2017 r. na wyjazdy w I sem. roku 2017/18,
 • do dnia 10 lipca 2017 r. na wyjazdy w II sem. roku 2017/18.

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Po rekrutacji, osoby nominowane na studia w uczelniach tajwańskich będą musiały złożyć w uczelni przyjmującej aplikację on-line oraz opłacić z własnych środków:

 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów dla uczelni przyjmującej ( m.in. przebieg studiów (transkrypt), zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta UMCS, świadectwo zdrowia i inne),

a po zaakceptowaniu kandydata przez władze uczelni przyjmującej:

 • wizę na pobyt ponad 90 dni, bilet lotniczy (+ bilety lokalne) do i z uczelni przyjmującej,
 • zakwaterowanie, ubezpieczenie medyczne oraz inne opłaty wymagane przez uczelnię przyjmującą.

Studia w Tajwanie

 • Rok akademicki: I semestr: 11/9/2017–12/1/2018 II semestr: 20/2/2018 – 22/6/2018,
 • Koszty łączne wyjazdu na studia semestralne mogą wynieść ok. 3 000 USD = 12 500 zł. (pobyt: ok. 2 250 $, przelot: ok. 750 $).

Informacje dla kandydatów -  rok akademicki 2017/18

Adres, strona www

Okres studiów
w r. 2017/18

Liczba miejsc

Kierunek studiów

Znajomość j. angielskiego

Dokumenty dla uczelni zagranicznej

Terminy

Warunki /koszty

NCTU National Chiao Tung University


1001 University Road, Hsinchu City,
30010 Taiwan (R.O.C.)

www.nctu.edu.tw/en

Sem/rok

3 osoby

I st.,
II st.

 

 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo
 • Komunikacja Sp.
 • Zarządzanie
 • Mat/Fiz/Inf
 • Chemia
 • Fil. Angielska

Przedmioty:

http://timetable.nctu.edu.tw/

 

IELTS 6.0, TOEIC 700

CEFR B2.

--------------

lub

Znajomość

j. chińskiego: TOCFLSuper.

HSK (Level4).

Wg. wymagań:

http://www.ia.nctu.edu.tw/files/11-1000-291.php

Na I sem.: Nominacje do: 30/3/17

Aplikacje do: 15/4/17

na II sem.

Nominacje do:30.09.17

Aplikacje do: 15/10/17

Studia – nieodpłatnie (wymiana)

Ubezpieczenia: medyczne, NNW ok. 120 USD/sem.,

Zakwaterowanie, pok. 2-4 os.:

ok. 120-370 USD/mies.

Internet: ok. 100 USD,

Wyżywienie: ok. 400 USD/mies.

Podręczniki: ok. 120 USD/sem.

Bilet lotniczy.: ok 3000 zł

http://www.ia.nctu.edu.tw/files/11-1000-294.php

 

NCCU National Chengchi University


64, Sec.2. Zhinan Rd., Wenshan, Taipei,

Tajwan (R.O.C.)

 

http://www.nccu.edu.tw/en

semestr

4 osoby

 

 • Politologia
 • Stosunki międz.
 • Dziennikarstwo
 • Komunikacja Sp.
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Mat/Fiz/Inf
 • Mat/Fiz/Inf
 • Chemia
 • Pedagogika
 • Fil. Angielska
 • Fil. Słowiańska

IELTS 6.0, TOEIC 700

CEFR B2.

--------------

lub

Znajomość

j. chińskiego: TOCFLSuper,

HSK (Level4).

Wg. wymagań:

http://oic.nccu.edu.tw/bin/home.php?Lang=en 

 (exchange students)

 

Na I sem.: nominacje do: 30/3/17 aplikacje do: 20/4/17.

na II sem. Nominacje do: 30/09/17

Aplikacje do: 20/10/17.

 

Studia – nieodpłatnie,

Ubezpieczenia: medyczne, NNW ok. 120 USD/sem.,

Zakwaterowanie, pok. 2-4 os.:

ok. 330-700 USD/semestr,

Internet: ok. 100 USD,

Wyżywienie: ok. 400 USD/mies. Podręczniki: ok. 120 USD/sem.

Bilet lotniczy.: ok 3000 zł

 

 

http://wa.nccu.edu.tw/QryTor/default.aspx

OIC English-taught Courses Exclusively for Exchange Students:

http://nccuoic.nccu.edu.tw/eng_credit_course

University-wide English-taught Courses(ALL):

http://moltke.cc.nccu.edu.tw/qrycourse/qryEngSub.jsp

 

 

 

NSYSU National Sun Yat-sen University


70, Lianhai Rd, Gushan District, Kaohsiung City, Tajwan 804

 

www.nsysu.edu.tw

Sem/rok

2 osoby

I st,

II st.

 • Chemia
 • Fizyka,
 • Biologia
 • Matematyka
 • Filozofia
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Politologia
 • Socjologia
 • Pedagogika

IELTS 6.0, TOEIC 700

CEFR B2.

--------------

lub

Znajomość

j. chińskiego: TOCFLSuper.

HSK (Level4).

Wg. wymagań:

http://exchange.oia.nsysu.edu.tw/nsysu/doc/view/menu_sn/2

 

Na I sem.:  Nominacje  i aplikacje do: 30/4/17.

na II sem.

Nominacje i Aplikacje do: 30/11/17.

 

Studia – nieodpłatnie (wymiana)

Ubezpieczenia: medyczne, OC, NNW ok. 120 USD

Zakwaterowanie, pok. 2 os. + zużycie prądu el.:

ok. 520-760 USD/semestr,

Transport lok.: ok. 90 USD/mies.,

Wyżywienie: ok. 300 USD/mies.

Podręczniki: ok. 150 USD/sem.

Bilet lotniczy.: ok 3000 zł

 

 

http://www.nsysu.edu.tw/files/11-1000-88.php?Lang=en

 

http://oia.nsysu.edu.tw/files/14-1013-120683,r16-1.php?Lang=en

 

 

 

 

TKU Tamkang University, Tajwan


 

http://english.tku.edu.tw

Sem/rok

6 osób

I st.

 • Politologia
 • Stosunki międz.
 • Dziennikarstwo
 • Komunikacja Sp.
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Mat/Fiz/Inf
 • Chemia
 • Fil. Angielska

IELTS 6.0, TOEIC 700

CEFR B2.

--------------

lub

Znajomość

j. chińskiego: TOCFL Super.,

HSK (Level4).

Wg. wymagań:

http://english.tku.edu.tw/Admissions.asp

 

Na I sem.: Aplikacje do: 27/4/17 lub (28/6/17)

na II sem.

Aplikacje do:

12/9/17 lub (27/10/17).

 

Studia – odpłatnie:

ok. 1250-1350 USD/rok

Ubezpieczenia: medyczne, OC, NNW ok. 120 USD/sem.

Zakwaterowanie, pok. 3-4 os.:

ok. 300-600 USD/semestr,

Internet: ok. 100 USD,

Wyżywienie: ok. 400 USD/mies.

Podręczniki: ok. 120 USD/sem.

Bilet lotniczy.: ok 3000 zł.