Szkolenia Program LIFE - Nabór 2017

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza na serię szkoleń organizowanych przez NFOŚiGW dotyczących naboru wniosków do Programu LIFE w roku 2017.

Tegoroczne warunki współfinansowania Programu LIFE ze środków NFOŚiGW pozwalają uzyskać dofinansowanie projektów ze środków krajowych i unijnych do 95% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku Państwowych Jednostek Budżetowych nawet do 100% kosztów kwalifikowanych projektów. Więcej szczegółów na temat współfinansowania Programu LIFE znajdą Państwo na stronie Programu LIFE, w zakładce Nabór wniosków: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/nabor-wnioskow/

Obecnie trwają zapisy na szkolenia, które odbędą się dla poszczególnych obszarów priorytetowych w terminie:

23 maja 2017 r. (wtorek) – Szkolenie dotyczyć będzie projektów innowacyjnych w zakresie środowiska i klimatu i obejmie poniższe obszary programu LIFE: Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (1.1), Łagodzenie skutków zmian klimatu (2.1), Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu (2.2)

25 maja 2017 r. (czwartek) – Szkolenie dotyczyć będzie przede wszystkim ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, jak i wskaże możliwości dotyczące projektów realizowanych poza tymi obszarami. Obejmie poniższy obszar programu LIFE: Przyroda i Różnorodność biologiczna (1.2)

30 maja 2017 r. (wtorek) –  Szkolenie dotyczyć będzie przede wszystkim kampanii ogólnokrajowych i międzynarodowych LIFE i obejmie poniższe obszary programu LIFE: Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (1.3), Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (2.3)

Szkolenia rozpoczną się o godz. 10.00 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, sala 102. Zakończenie planowane jest o godzinie 15.00.

Programy szkoleń dostępne są poniżej. Zgłoszenia dokonać można jedynie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.

www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-life-23-maja-2017/

www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-life-25-maja-2017/

www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-life-30-maja-2017/

Dodatkowe informacje o programie szkoleń można też znaleźć pod adresem www: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,265,szkolenia-z-przygotowania-wnioskow-life-w-naborze-2017-r-.html

Zaczęcamy do uczestnictwa w szkoleniach.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
joanna.ozog@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Anna Pałka
    Data dodania
    16 maja 2017