Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

Dziekanat Wydziału Chemii informuje studentów i doktorantów zainteresowanych ubieganiem się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, że wnioski o w/w stypendium można składać w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2017 r.

O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie studenci i doktoranci, którzy zaliczyli rok akademicki 2016/2017.

Wniosek i szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra

Informacji udziela również pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro Spraw Studenckich (p. Emilia Siuda tel. 81 533-86-27, e-mail: siuda.emilia@poczta.umcs.lublin.pl)

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    5 września 2017