Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Lublinie
 1. Dr hab. Mariusz Mazur, prof. nadzw. – prezes
 2. Dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. – wiceprezes
 3. Dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. nadzw. – wiceprezes
 4. Mgr Antonina Telicka-Bonecka – sekretarz
 5. Dr hab. Dariusz Szewczuk – skarbnik
 6. Dr Piotr Dymmel – członek
 7. Dr Grzegorz Gębka - członek
 8. Mgr Robert Kamiński – członek
 9. Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski - członek
 10. Dr hab. Małgorzata Nossowska - członek
 11. Prof. dr hab. Jan Pomorski – członek
 12. Dr hab. Marek Sioma, prof. nadzw. – członek

Komisja Rewizyjna

 1. Dr hab. Ireneusz Łuć – przewodniczący 
 2. Dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. nadzw - członek
 3. Dr hab. Dariusz Tarasiuk - członek