Słownik Biograficzny m. Lublin

Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1 / pod red. Tadeusza Radzika, Jana Skarbka i Adama A. Witusika

Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2 / pod red. Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka

Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 3, pod red. Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka, Lublin 2009

Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, pod red. Pawła Jusiaka, Marka Siomy i Jerzego Ternesa, Lublin 2014