Kadencja 2020-2022

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Lublinie

 1. dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS – prezes
 2. dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS – wiceprezes
 3. dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL – wiceprezes
 4. mgr Antonina Telicka-Bonecka – sekretarz
 5. dr hab. Dariusz Szewczuk – skarbnik
 6. dr Kamil Jakimowicz – zastępca skarbnika
 7. dr hab. Mariusz Ausz - członek
 8. mgr Michał Bednarczyk – członek
 9. mgr Marek Kusyk – członek
 10. dr hab. Agata Mirek, prof. KUL – członek 
 11. dr Ariel Orzełek – członek

 Komisja Rewizyjna

 1. dr hab. Ireneusz Łuć – przewodniczący
 2. dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS – członek
 3. dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL – członek