Kadencja 2022-2025

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Lublinie

 1. dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS – prezes
 2. prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski – wiceprezes
 3. mgr Marek Kusyk – wiceprezes
 4. mgr Michał Jan Bednarczyk – sekretarz
 5. dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel – skarbnik
 6. dr hab. Ewa Ziółek, prof. KUL - członkini
 7. dr hab. Wiesław Bondyra, prof. UMCS - członek
 8. dr Kamil Jakimowicz - członek
 9. dr Ariel Orzełek - członek

 Komisja Rewizyjna

 1. dr hab. Ireneusz Łuć – przewodniczący
 2. dr hab. Dariusz Szewczuk, prof. UMCS – członek
 3. dr hab. Robert Kozyrski, prof. KUL – członek