Organizatorzy

Przewodniczący Olimpiady Historycznej

dr hab. Marek Sioma
Instytut Historii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

tel. 608 535399; e-mail: marek_sioma@poczta.onet.pl

 

Sekretarz Olimpiady Historycznej

mgr Robert Kamiński
ul. Symfoniczna 1
20-853 Lublin
ul. Harnasie 21/59
20-857 Lublin

tel. 604 702829; e-mail: bertramo@wp.pl