Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
tel. kom. +48 507 257 716