Kadencja 2009-2012

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Lublinie
 1. Dr hab. Robert Litwiński prof. UMCS  – prezes
 2. Prof. dr hab. Ewa Maj – wiceprezes
 3. Prof. dr hab. Jan Konefał – wiceprezes
 4. Dr Marek Sioma – sekretarz
 5. Dr Dariusz Szewczuk – skarbnik
 6. Prof. dr hab. Anna Sochacka – członek
 7. Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł – członek
 8. Prof. dr hab. Małgorzata Willaume – członek
 9. Prof. dr hab. Marek Mądzik – członek
 10. Dr Piotr Dymmel – członek
 11. Dr Bogusław Kasperek – członek
 12. Dr Ireneusz Łuć – członek
 13. Dr hab. Mariusz Korzeniowski – członek
Komisja Rewizyjna:
 1. Prof. dr hab. Antoni Krawczyk – przewodniczący
 2. Dr Zofia Gołębiowska
 3. Dr Eugeniusz Janas