V Edycja

Harmonogram V edycji Studiów podyplomowych

Ochrona Danych Osobowych

 

SEMESTR DRUGI

 

Zajęcia odbywają się w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w auli C (piąte piętro). Oprócz przerwy obiadowej, przewidziane są dwie przerwy: godz. 11.00 i 15.30. Każda z przerw jest zaplanowana na 15 minut.

 

Zjazd

Termin

Sobota

Niedziela

VI.

10–11 października 2020 r.

I.                9.00-13.45-część pierwsza

Prowadzący: dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS

1.      Dane osobowe w świetle prawa autorskiego (wykład 2)

Prowadzący: mec. Mirosław Wróblewski

2.      Dane osobowe a zasady dostępu do informacji publicznej (wykład 2)

3.      Dane osobowe w administracji rządowej i samorządowej (wykład 2)

II.             13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.45—19.30  część druga

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

1.     Certyfikacja i kodeksy postępowania (konwersatorium 2)

2.     Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (konwersatorium 4)

 

 

 

 

 

 

I.                9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: dr hab. Marek Konstankiewicz

1.     Fizyczne zabezpieczenia danych osobowych(konwersatorium 2)

Prowadzący: mec. Aneta Sieradzka

2.     Ochrona danych osobowych w prawie karnym  (wykład 3)

II.             13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.00-17.00-część druga

Prowadzący: mec. Aneta Sieradzka

1.     Przetwarzanie danych osobowych w systemie ochrony zdrowia (wykład 4)

 

VII.

24-25 października

2020 r.

I.                9.00-13.45 – część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

1.     Dane osobowe w działalności telekomunikacyjnej i pocztowej (wykład 2)

2.     Dane osobowe w działalności banków (wykład 2)

3.     Zarządzanie nieruchomościami w kontekście przetwarzania danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) (wykład 2)

II.             13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.45-18.45-część druga

Prowadzący: dr Damian Karwala

1.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  (wykład 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                9.00-12.15-część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

1.     Bezpieczeństwo danych osobowych w środowisku cyfrowym. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (wykład 2)

2.     Konstruowanie własnych baz danych do celów marketingowych (konwersatorium 2)

II.             12.15-13.15 PRZERWA OBIADOWA

III.           13.15—15.30  część druga

Prowadzący: Cezary Zapała

1.     Zabezpieczenie systemów informatycznych. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym (konwersatorium 3)

 

 

 

 

 

VIII.

7-8listopada

2020 r.

I.                9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: dr Łukasz Kister

1.     Ochrona informacji niejawnych (wykład 5)

II.             13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.00—18.00-część druga

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

1.     Dane osobowe objęte tajemnicami (służbowymi i zawodowymi) (wykład 2)

2.     Ochrona danych kadrowych (pracowniczych, kandydatów do pracy) (wykład 3)

 

I.                9.00-13.45-część pierwsza

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

1.     Wyznaczenie, status i zadania Inspektora Danych Osobowych (konwersatorium 6)

II.             13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.45—18.45  część druga

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

1.     Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (wykład 3)

Prowadzący: dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

2.     Prawo prasowe a korzystanie z danych osobowych (wykład 2)

 

 

 

SEMESTR PIERWSZY

 

Zajęcia odbywają się w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS (w sali 202, czyli w tzw. "Sali obrad Rady Wydziału"). Oprócz przerwy obiadowej, przewidziane są dwie przerwy kawowe: godz. 11.00 i 15.30. Każda z przerw jest zaplanowana na 15 minut.

 

Zjazd

Termin

Sobota

Niedziela

I.

16 XI 2019 r.

I. 9.00-13.45-część pierwsza

Prowadzący:  Dr Dominik Lubasz

     1. Podstawy prawnej ochrony danych osobowych. System ochrony danych osobowych  (wykład 4)

     2. Ogólne założenia unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (wykład 2)

II. 13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA

III. 14.45-19.30-część druga

Prowadzący:  Dr Maciej Kawecki

     1. Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym i jego szczegółowe założenia (wykład 6)

 

II.

23  XI 2019 r.

I. 9.00-13.45-część pierwsza

Prowadzący: Maciej Chodorowski

     1. Pojęcie danych osobowych i zbioru danych osobowych. Rodzaje danych podlegających ochronie (z uwzględnieniem identyfikatorów sieciowych i danych biometrycznych) (wykład 2)

    2. Zasady  udostępniania danych osobowych w świetle aktualnych regulacji prawnych (konwersatorium 4)

II. 13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA

III. 14.45-19.30-część druga

Prowadzący: mec. Patryk Dykas                                      

    1. Status prawny administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego dane osobowe (wykład 2)


   2. Umowa powierzenia i zasady współpracy Administratora Danych Osobowych z podmiotami przetwarzającymi (konwersatorium 4)

 

 

 

 

 

 

 

III.

7 – 8 XII 2019 r.

I. 9.00-14.30-część pierwsza

Prowadzący: Maciej Chodorowski

    1. Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązek informacyjny, zasady przetwarzania danych (konwersatorium 3)

    2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (konwersatorium 4)


II.14.30-15.30 PRZERWA OBIADOWA

III. 15.30-20.15-część druga

Prowadzący: Tomasz Soczyński (UODO)

    1. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych (konwersatorium 6)

 

I. 9.00-13.45-część pierwsza

Prowadzący:  Tomasz Soczyński (UODO)

    1. Publiczne i prywatne podmioty dokonujące przetwarzania danych osobowych (wykład 6)

II. 13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA

III. 14.45-18.00-część druga

Prowadzący:  Tomasz Soczyński (UODO)

Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO

    1. Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wykład 4)

 

IV.

8 II 2020 r.

I. 9.00-13.45-część pierwsza

Prowadzący: dr Maciej Kawecki

    1. Ochrona praw podmiotów danych osobowych. Zagadnienia wprowadzające (wykład 4)

    2. Kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w świetle aktualnych przepisów (wykład 2)

II. 13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA

III. 14.45-19.30-część druga

Prowadzący:  dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS

    1. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez spółki handlowe (wykład 2)

    2. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w spółkach wykorzystujących nowe technologie (wykład 2)

    3. Postępowanie z danymi osobowymi w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy (wykład 2)