II EDYCJA

mgr Anna Opałczyńska

sekretariat Instytutu Prawa Cywilnego

pokój 313 (III piętro)

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

telefon: 81-537-54-44