KIEROWNIK STUDIÓW

 

dr Joanna Wiak

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego

WPiA UMCS

pokój 311 (III piętro)

joanna.wiak@poczta.umcs.lublin.pl