VI Edycja

Harmonogram VI edycji Studiów podyplomowych

Ochrona Danych Osobowych

  

 

SEMESTR DRUGI

 

 

 

Zajęcia odbywają się na platformie Ms-Teams. Oprócz przerwy obiadowej, przewidziane są dwie przerwy: godz. 11.00 i 15.30. Każda z przerw jest zaplanowana na 15 minut.

 

 

 

Zjazd

Termin

Sobota

Niedziela

V.

6–7 marca 2021 r.

 1. I.                9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

 1. Cywilnoprawna ochrona danych osobowych (wykład 3)
 2. Dane osobowe a szczególne rodzaj marketingu (marketing elektroniczny, marketing tradycyjny) (wykład 2)
 1. II.             13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA
 2. III.           14.00—18.45  część druga

Prowadzący: mec. Patryk Dykas (14.00-16.15)

 1. 1.     Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez uczelnie i inne instytucje oświatowe (konwersatorium 3)

Prowadzący: Maciej Chodorowski (16.15-18.45)

 1. 2.     Obowiązek informacyjny pracodawcy względem pracownika i jego rodziny. Monitorowanie pracownika. (konwersatorium 1)
 2. 3.     Przygotowanie się do kontroli PUODO (konwersatorium 2)
  1. I.                9.00-14.30

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

 1. 1.     Certyfikacja i kodeksy postępowania (konwersatorium 2)
 2. 2.     Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (konwersatorium 4)

 

VI.

20 marca 2021 r.

 1. I.                9.00-14.30-część pierwsza

Prowadzący: mec. Aneta Sieradzka

 1. 1.     Ochrona danych osobowych w prawie karnym  (wykład 3)
 2. 2.     Przetwarzanie danych osobowych w systemie ochrony zdrowia (wykład 4)
  1. II.             14.30-15.30 PRZERWA OBIADOWA
  2. III.           15.30-17.00-część druga

Prowadzący: dr hab. Marek Konstankiewicz

 1. 1.     Fizyczne zabezpieczenia danych osobowych(konwersatorium 2)

 

 

 

 

 

 

 

VII.

24    kwietnia 2021 r.

 1. I.                9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: dr Łukasz Kister

 1. 1.     Ochrona informacji niejawnych (wykład 5)
  1. II.             13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA
  2. III.           14.00—18.00-część druga

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

 1. 1.     Dane osobowe objęte tajemnicami (służbowymi i zawodowymi) (wykład 2)
 2. 2.     Ochrona danych kadrowych (pracowniczych, kandydatów do pracy) (wykład 3)

 

 

 

VIII.

8-9 maja 2021 r.

 1. I.                9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL (9.00-10.30)

 1. 1.     Prawo prasowe a korzystanie z danych osobowych (wykład 2)

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik (10.30-13.00)

 1. 2.     Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (wykład 3)
  1. II.             13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA
  2. III.           14.00—18.45  część druga

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

 1. 1.     Wyznaczenie, status i zadania Inspektora Danych Osobowych (konwersatorium 6)

 

 1. I.                9.00-12.15

Prowadzący: mec. Mirosław Wróblewski

 1. 1.      Dane osobowe a zasady dostępu do informacji publicznej (wykład 2)
 2. 2.      Dane osobowe w administracji rządowej i samorządowej (wykład 2)

 

IX.

 22 –23 maja 2021 r.

 1. I.                9.00-13.45 – część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

 1. 1.     Dane osobowe w działalności telekomunikacyjnej i pocztowej (wykład 2)
 2. 2.     Dane osobowe w działalności banków (wykład 2)
 3. 3.     Zarządzanie nieruchomościami w kontekście przetwarzania danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) (wykład 2)
  1. II.             13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA
  2. III.           14.45-18.45-część druga

Prowadzący: dr Damian Karwala

 1. 1.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  (wykład 5)
  1. I.                9.00-12.15-część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

 1. 1.     Bezpieczeństwo danych osobowych w środowisku cyfrowym. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (wykład 2)
 2. 2.     Konstruowanie własnych baz danych do celów marketingowych (konwersatorium 2)
  1. II.             12.15-13.15 PRZERWA OBIADOWA
  2. III.           13.15—15.30  część druga

Prowadzący: Cezary Zapała

 1. 1.     Zabezpieczenie systemów informatycznych. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym (konwersatorium 3)

 

 

 

 

 

SEMESTR PIERWSZY

 

Zajęcia odbywają się na platformie Ms-Teams. Oprócz przerwy obiadowej, przewidziane są dwie przerwy: godz. 11.00 i 15.30. Każda z przerw jest zaplanowana na 15 minut.

 

Zjazd

Termin

Sobota

Niedziela

I.

21

listopada 2020 r.

 1. I.                9.00-13.45-część pierwsza

Prowadzący:  Dr Dominik Lubasz

     1.          Podstawy prawnej ochrony danych osobowych. System ochrony danych osobowych  (wykład 4)

     2.          Ogólne założenia unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (wykład 2)

 1. II.              13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA
 2. III.           14.45-19.30-część druga

Prowadzący:  Dr Maciej Kawecki

 1. 1.     Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym i jego szczegółowe założenia (wykład 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

5–6

grudnia 2020 r.

 1. I.                9.00-13.45-część pierwsza

Prowadzący: Maciej Chodorowski

 1. 1.     Pojęcie danych osobowych i zbioru danych osobowych. Rodzaje danych podlegających ochronie (z uwzględnieniem identyfikatorów sieciowych i danych biometrycznych) (wykład 2)
 2. 2.     Zasady  udostępniania danych osobowych w świetle aktualnych regulacji prawnych (konwersatorium 4)
  1. II.             13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA
  2. III.           14.45-19.30-część druga

Prowadzący: mec. Patryk Dykas                                      

 1. Status prawny administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego dane osobowe (wykład 2)
 1. 2.     Umowa powierzenia i zasady współpracy Administratora Danych Osobowych z podmiotami przetwarzającymi (konwersatorium 4)

 

 1. I.                9.00-14.30

Prowadzący: Maciej Chodorowski

 1. Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązek informacyjny, zasady przetwarzania danych (konwersatorium 3)
 2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (konwersatorium 4)

 

 

 

 

 

III.

9–10

stycznia 2021 r.

 1. I.                9.00-12.15-część pierwsza

Prowadzący:  Urszula Góral

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO

 1. Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wykład 4)
 1. II.             12.15-13.15 PRZERWA OBIADOWA
 2. III.           13.15-18.00-część druga

Prowadzący:  Tomasz Soczyński

Dyrektor Departamentu Informatyki UODO

 1. Publiczne i prywatne podmioty dokonujące przetwarzania danych osobowych (wykład 6)

 

 1. I.                9.00-13.45

Prowadzący: Tomasz Soczyński (UODO)

 1. 1.     Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych (konwersatorium 6)

 

IV.

23–24

stycznia 2021 r.

 1. I.                9.00-12.15-część pierwsza

Prowadzący: dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS

 1. 1.     Dane osobowe w świetle prawa autorskiego (wykład 2)

Prowadzący: dr Agnieszka Goldiszewicz

 1. 2.     Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez spółki handlowe (wykład 2)
  1. II.             12.15-13.15 PRZERWA OBIADOWA
  2. III.           13.15-16.30-część druga

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS

 1. 1.     Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w spółkach wykorzystujących nowe technologie (wykład 2)
 2. 2.     Postępowanie z danymi osobowymi w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy (wykład 2)
  1. I.                9.00-13.45

Prowadzący: dr Maciej Kawecki

 1. Ochrona praw podmiotów danych osobowych. Zagadnienia wprowadzające (wykład 4)
 2. Kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w świetle aktualnych przepisów (wykład 2)